fbpx
Home Giải bài tập lớp 10 Giải bài tập Toán 10

Giải bài tập Toán 10

[Giải Toán 10] Chương 2: Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng/...

Trả lời câu hỏi Toán 10 Hình học Bài 1 trang 35: Tam giác ABC vuông tại A có góc nhọn (ABC) ̂ = α. Hãy nhắc lại định nghĩa các...

[Giải Toán 10] Chương 1: Vectơ/ Bài 4: Hệ trục tọa độ

Trả lời câu hỏi Toán 10 Hình học Bài 4 trang 21: Hãy tìm cách xác định vị trí quân xe và quân mã trên bàn cờ vua (h.1.21).

[Giải Toán 10] Chương 1: Vectơ/ Bài 3: Tích của vectơ với một số

Trả lời câu hỏi Toán 10 Hình học Bài 3 trang 14: Cho vectơ a→ ≠ 0→. Xác định độ dài và hướng của vectơ a→ + a→.

[Giải Toán 10] Chương 1: Vectơ/ Bài 2: Tổng và hiệu của hai vectơ

Trả lời câu hỏi Toán 10 Hình học Bài 2 trang 9: Hãy kiểm tra các tính chất của phép cộng trên hình 1.8. Lời...

[Giải Toán 10] Chương 1: Vectơ/ Bài 1: Các định nghĩa

Trả lời câu hỏi Toán 10 Hình học Bài 1 trang 4: Với hai điểm A, B phân biệt ta có được bao nhiêu vectơ có điểm đầu và điểm cuối là...

[Giải Toán 10] Chương 6: Cung và góc lượng giác – Công thức lượng...

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số Bài 3 trang 149: Hãy chứng minh công thức sin(a + b) = sina cosb + cosa sinb. Lời giải

[Giải Toán 10] Chương 6: Cung và góc lượng giác – Công thức lượng...

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số Bài 2 trang 141: Nhắc lại khái niệm giá trị lượng giác của góc α, 0o ≤ α ≤ 180o. Ta...

[Giải Toán 10] Chương 6: Cung và góc lượng giác – Công thức lượng...

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số Bài 1 trang 136: Sử dụng máy tính bỏ túi để đổi từ độ sang radian và ngược lại. a) Đổi...

[Giải Toán 10] Chương 5: Thống kê/ Bài 4: Phương sai và độ lệch...

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số Bài 4 trang 126: Tính phương sai của bảng 6 Lời giải

[Giải Toán 10] Chương 5: Thống kê/ Bài 3: Số trung bình cộng. Số...

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số Bài 3 trang 120: Cho bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp sau: Nhiệt độ trung bình...