fbpx
Home Đề thi - Đáp án

Đề thi - Đáp án

Đề thi THPT Quốc Gia

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đáp án và thang điểm môn...

Đề thi chính thức và dự bị được công bố cùng mức điểm chi tiết cho từng ý thí sinh làm...

Lời giải chi tiết môn Toán thi THPT quốc gia

Lời giải cùng nhận xét, phân tích từng câu sẽ giúp học sinh bao quát đề Toán, là tài liệu tham...

Lời giải chi tiết môn Vật lý thi THPT quốc gia

Đề Vật lý THPT quốc gia 2019 có 29 câu đầu không đánh đố, chỉ cần nắm công thức. Từ câu...