fbpx
Home Đề thi - Đáp án

Đề thi - Đáp án

Đề thi THPT Quốc Gia

Đáp án đề thi thử môn Địa Sở GD Hà Nội THPT Quốc gia...

41. A42. A43. C44. B45. A46. C47. D48. D49.  A50. A51. A52. A53. A54. C55. B56. D57....

Đáp án đề thi thử môn Sử Sở GD Hà Nội THPT Quốc gia...

Mã đề: 020 1A11D21B31C2A12C22D32D3B13C23C33B4B14D24C34A5B15C25D35B6D16B26D36D7B17B27C37B8D18D28C38C9A19C29C39A10C20C30B40A