fbpx
Home Giải bài tập lớp 12 Giải bài tập Toán 12

Giải bài tập Toán 12

Lớp 12 xin trân trọng giới thiệu loạt bài giải bài tập Toán lớp 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Giải tích 12 và Hình học 12.

Giải tích- Chương 1 – Bài 4: Đường tiệm cận

Bài 1 (trang 30 SGK Giải tích 12): Tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số: Lời giải a) Ta có ⇒ Đồ thị có tiệm cận đứng là x = 2. ⇒ Đồ thị có tiệm cận...

Giải tích – Chương 1 – Bài 5: Khảo sát sự biến thiên và...

Bài 1 (trang 43 SGK Giải tích 12): Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số bậc ba sau: a) y = 2 + 3x - x3 ;     b) y =...

Giải tích – Chương 1 – Ôn tập – Bài tập

Bài 1 (trang 45 SGK Giải tích 12): Phát biểu các điều kiện đồng biến và nghịch biến của hàm số. Tìm các khoảng đơn điệu của hàm số y = -x3 + 2x2 - x - 7;   Lời...

Giải tích – Chương 1 – Ôn tập – Bài tập trắc nghiệm

Bài 1 (trang 47 SGK Giải tích 12): Số điểm cực trị của hàm số y = - 1/3 x3 - x + 7 là: (A) 1 ;         (B) 0 ;         (C) 3...

Giải tích – Chương 2 – Bài 1: Lũy thừa

Bài 1 (trang 55 SGK Giải tích 12): Tính Lời giải Bài 2 (trang 55 SGK Giải tích 12): Cho a, b là những số thực dương. Viết các biểu thức sau dưới dạng lũy thừa với số...

Giải tích – Chương 2 – Bài 2: Hàm số lũy thừa

Bài 1 (trang 60 SGK Giải tích 12): Tìm tập xác định của các hàm số: Lời giải Bài 2 (trang 61 SGK Giải tích 12): Tính đạo hàm của các hàm số: Lời giải Bài 3 (trang 61 SGK...

Giải tích – Chương 2 – Bài 3: Lôgarit

Bài 1 (trang 68 SGK Giải tích 12): Không sử dụng máy tính, hãy tính: Lời giải Bài 2 (trang 68 SGK Giải tích 12): Tính Lời giải Bài 3 (trang 68 SGK Giải tích 12): Rút gọn biểu thức: Lời giải Bài...

Giải tích – Chương 2 – Bài 4: Hàm số mũ. Hàm số lôgarit

Bài 1 (trang 77 SGK Giải tích 12): Vẽ đồ thị của các hàm số: Lời giải Bài 2 (trang 77 SGK Giải tích 12): Tính đạo hàm Lời giải Bài 3 (trang 77 SGK Giải tích...

Giải tích – Chương 2 – Bài 5: Phương trình mũ và phương trình...

Bài 1 (trang 84 SGK Giải tích 12): Giải các phương trình mũ: Lời giải Bài 2 (trang 84 SGK Giải tích 12): Giải các phương trình mũ: Lời giải Bài 3 (trang 84 SGK Giải tích 12): Giải các phương...

Giải tích – Chương 2 – Bài 6: Bất phương trình mũ và bất...

Bài 1 (trang 89 SGK Giải tích 12): Tính Lời giải Vậy : x < 0 hoặc x > 1 Bài 2 (trang 90 SGK Giải tích 12): Giải các bất phương trình: Lời giải