fbpx

Môn Địa

Ôn thi THPT Quốc gia môn Địa

Đáp án đề thi thử môn Địa Sở GD Hà Nội THPT Quốc gia...

41. A42. A43. C44. B45. A46. C47. D48. D49.  A50. A51. A52. A53. A54. C55. B56. D57. A58. A59. A60. A61. D62. D63. B64. B65. B66. B67. B68....

ĐỀ THI – ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC MÔN ĐỊA LÝ THPTQG – TẤT CẢ...

* Lưu ý: Phần gạch trong đề thi là của thí sinh, không phải đáp án. MÃ ĐỀ 301  41 C  42 C 43 B 44 D 45 A  46 A 47 B 48 D 49 A 50 B 51 A 52 D 53 B 54 D 55 C 56 C 57...