fbpx

Môn Sử

Ôn thi THPT Quốc gia môn Sử

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Lịch sử mã đề 004...

Câu 1. Thành tựu quan trọng nhất mà Liên Xô đạt được sau Chiến tranh thế giới thứ hai là:A. Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.B. Năm...

Đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT 2020 lần 2 môn Lịch sử

Hướng dẫn giải đề minh họa tốt nghiệp THPT môn Sử 2020  1.A2.A3.B4.D5.A6.C7.A8.D9.B10.C11.A12.C13.B14.C15.D16.A17.B18.A19.D20.C21.A22.A23.D24.A25.A26.B27.A28.A29.D30.B31.A32.B33.A34.A35.B36.C37.B38.B39.C40.A