fbpx

Môn Sử

Ôn thi THPT Quốc gia môn Sử

Đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT 2020 lần 2 môn Lịch sử

Hướng dẫn giải đề minh họa tốt nghiệp THPT môn Sử 2020  1.A2.A3.B4.D5.A6.C7.A8.D9.B10.C11.A12.C13.B14.C15.D16.A17.B18.A19.D20.C21.A22.A23.D24.A25.A26.B27.A28.A29.D30.B31.A32.B33.A34.A35.B36.C37.B38.B39.C40.A