fbpx

Môn Sử

Ôn thi THPT Quốc gia môn Sử

Đáp án đề thi thử môn Sử Sở GD Hà Nội THPT Quốc gia...

Mã đề: 020 1A11D21B31C2A12C22D32D3B13C23C33B4B14D24C34A5B15C25D35B6D16B26D36D7B17B27C37B8D18D28C38C9A19C29C39A10C20C30B40A

ĐỀ THI – ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC MÔN LỊCH SỬ THPTQG – TẤT CẢ...

* Lưu ý: Phần gạch trong đề thi là của thí sinh, không phải đáp án. MÃ ĐỀ 302 1 B 2 B   3 C  4 D  5 D 6 C   7...

Phần 2 – Chương 3 – Bài 17: Nước Việt Nam dân chủ cộng...

Câu 42. Trước ngày 6 - 3 - 1946, Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện sách lược: A. Hòa với Tưởng...

Đáp án chính thức của Bộ Giáo dục môn Lịch sử

Đáp án chính thức môn Lịch sử kì thi THPT Quốc Gia 2017 do Bộ Giáo dục công bố ngày 24/06/2017.