fbpx
Home Giải bài tập lớp 12 Giải bài tập Lịch sử 12

Giải bài tập Lịch sử 12

Lớp 12 xin trân trọng giới thiệu loạt bài Giải bài tập Lịch Sử 12 bao gồm hệ thống toàn bộ các bài trả lời các câu hỏi in nghiêng và giải các bài tập trong sách giáo khoa Lịch Sử 12.

Phần Một – Chương III – Bài 5: Các nước châu Phi và Mĩ...

Trả lời câu hỏi in nghiêng giữa bài (trang 38 sgk Lịch Sử 12): - Tại sao năm 1960 được gọi là “Năm châu Phi”? Trả lời: - Năm 1960, 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập. - Năm 1975, nhân...

Phần Một – Chương IV – Bài 6: Nước Mĩ

Trả lời câu hỏi in nghiêng giữa bài (trang 44 sgk Lịch Sử 12): - Phân tích những nhân tố chủ yếu thúc đẩy kinh tế Mĩ phát triển nhanh trong giai đoạn 1945-1973? Trả lời: - Lãnh thổ Mĩ rộng...

Phần Một – Chương IV – Bài 7: Tây Âu

Trả lời câu hỏi in nghiêng giữa bài (trang 47 sgk Lịch Sử 12): - Trình bày khái quát về tình hình chính trị ở Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ 2(1945-1950). Trả lời: - Sau chiến tranh thế...

Phần Một – Chương IV – Bài 8: Nhật Bản

Trả lời câu hỏi in nghiêng giữa bài (trang 53 sgk Lịch Sử 12): - Nêu nội dung cơ bản của những cải cách dân chủ ở Nhật Bản trong thời kỳ bị chiếm đóng? Trả lời: Về chính trị: Bộ Chỉ...

Phần Một – Chương V – Bài 9: Quan hệ quốc tế trong và...

Trả lời câu hỏi in nghiêng giữa bài (trang 59 sgk Lịch Sử 12): - Hãy nêu và phân tích những sự kiện dẫn tới tình trạng chiến tranh lạnh giữa hai phe – tư bản chủ nghĩa và...

Phần Một – Chương VI – Bài 10: Cách mạng khoa học-công nghệ và...

Trả lời câu hỏi in nghiêng giữa bài (trang 69 sgk Lịch Sử 12): - Hãy nêu những đặc điểm và thành tựu chính của cuộc cách mạng khoa học-công nghệ trong nửa sau thế kỉ XX Trả lời: Đặc điểm:...

Phần Một – Chương VI – Bài 11: Tổng kết lịch sử thế giới...

Trả lời câu hỏi in nghiêng giữa bài (trang 73 sgk Lịch Sử 12): - Nêu những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Trả lời: - Sau chiến tranh thế...

Phần Hai – Chương I – Bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ...

Trả lời câu hỏi in nghiêng giữa bài (trang 79 sgk Lịch Sử 12): - Nêu chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất? Trả lời: Pháp tăng cường...

Phần Hai – Chương I – Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ...

Trả lời câu hỏi in nghiêng giữa bài (trang 86 sgk Lịch Sử 12): - Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, Tân Việt cách mạng đảng, Việt Nam Quốc dân Đảng đã ra đời và hoạt động như...

Phần Hai – Chương II – Bài 14: Phong trào cách mạng 1930-1935

Trả lời câu hỏi in nghiêng giữa bài (trang 91 sgk Lịch Sử 12): - Hãy nêu thực trạng kinh tế - xã hội Việt Nam trong những năm khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933). Trả lời: Kinh tế: Bước vào...