fbpx
Wednesday, April 24, 2024

GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10

Để học tốt các môn học lớp 10, dưới đây là mục lục các bài giải bài tập sách giáo khoa, sách bài tập và tài liệu tham khảo: Bài tập trắc nghiệm, Đề kiểm tra các môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Việt, Lí, Hóa, Sinh, Lịch Sử, Địa Lí, Tin học chương trình lớp 10 giúp bạn học tốt các môn học lớp 10 hơn.

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VÀ ĐỀ KIỂM TRA LỚP 10

Tuyển tập Bài tập trắc nghiệm và Đề kiểm tra các môn học Lớp 10

Trắc nghiệm Đại số & Giải tích 10 (100 đề)

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10

Đề kiểm tra Toán lớp 10 (40 đề)

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 10 (70 đề)

Bài tập trắc nghiệm Hóa 10 (70 đề)

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 10 (45 đề)

Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 10 (30 đề)

Đề kiểm tra Địa Lí 10 (72 đề)

Bài tập trắc nghiệm Lịch Sử 10 (50 đề)

Bài tập trắc nghiệm GDCD 10 (38 đề)

[td_block_9 custom_title=”TOÁN” custom_url=”https://lop12.edu.vn/category/lop-10/giai-bai-tap-lop-10/giai-bai-tap-toan-10/” category_id=”1318″ limit=”6″ ajax_pagination=”next_prev” header_color=”#016bb5″]
[td_block_10 custom_title=”NGỮ VĂN” custom_url=”https://lop12.edu.vn/category/lop-10/giai-bai-tap-lop-10/soan-van-10/” category_id=”1315″ sort=”oldest_posts” limit=”6″ ajax_pagination=”next_prev” header_color=”#e32c88″]
[td_block_9 custom_title=”TIẾNG ANH” custom_url=”https://lop12.edu.vn/category/lop-10/giai-bai-tap-lop-10/giai-bai-tap-tieng-anh-10/” category_id=”1327″ limit=”6″ ajax_pagination=”next_prev” header_color=”#ff3d00″]
[td_block_9 custom_title=”VẬT LÝ” custom_url=”https://lop12.edu.vn/category/lop-10/giai-bai-tap-lop-10/giai-bai-tap-vat-ly-10/” category_id=”1320″ limit=”3″ ajax_pagination=”next_prev” header_color=”#00926f”]
[td_block_9 custom_title=”HÓA HỌC” custom_url=”https://lop12.edu.vn/category/lop-10/giai-bai-tap-lop-10/giai-bai-tap-hoa-hoc-10/” category_id=”1322″ limit=”3″ ajax_pagination=”next_prev” header_color=”#e6ac00″]
[td_block_9 custom_title=”SINH HỌC” custom_url=”https://lop12.edu.vn/category/lop-10/giai-bai-tap-lop-10/giai-bai-tap-sinh-hoc-10/” category_id=”1324″ limit=”3″ ajax_pagination=”next_prev” header_color=”#a77fb4″]
[td_block_9 custom_title=”ĐỊA LÝ” custom_url=”https://lop12.edu.vn/category/lop-10/giai-bai-tap-lop-10/giai-bai-tap-dia-li-10/” category_id=”1325″ limit=”3″ ajax_pagination=”next_prev” header_color=”#b2cf01″]
[td_block_9 custom_title=”LỊCH SỬ” custom_url=”https://lop12.edu.vn/category/lop-10/giai-bai-tap-lop-10/giai-bai-tap-lich-su-10/” category_id=”1329″ limit=”3″ ajax_pagination=”next_prev” header_color=”#4f3b34″]
[td_block_9 custom_title=”GIÁO DỤC CÔNG DÂN” custom_url=”https://lop12.edu.vn/category/lop-10/giai-bai-tap-lop-10/giai-bai-tap-gdcd-10/” category_id=”1330″ limit=”3″ ajax_pagination=”next_prev” header_color=”#e9c6b2″]