fbpx
Home Giải bài tập lớp 12 Giải Toán 12 nâng cao

Giải Toán 12 nâng cao

Lớp 12 xin trân trọng giới thiệu loạt bài giải bài tập Toán 12 nâng cao được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Giải Tích 12 nâng cao và Hình Học 12 nâng cao.

Đại số – Chương 1 – Luyện tập (trang 23-24)

Bài 21 (trang 23 sgk Giải Tích 12 nâng cao):  Tìm cực trị của các hàm số sau: Lời giải: Bảng biến thiên Hàm số đạt cực tiểu tại x = -1; fCT=f(-1)=-1/2 Hàm số đạt cực đại tại...

Đại số – Chương 1 – Bài 4: Đồ thị của hàm số và...

Bài 29 (trang 27 sgk Giải Tích 12 nâng cao):  Xác định đỉnh I của mỗi parabol (P) sau. Viết công thức chuyển hệ tọa độ trong phép tính tiến theo vectơ OI và viết...

Đại số – Chương 1 – Bài 5: Đường tiệm cận của đồ thị...

Bài 34 (trang 35 sgk Giải Tích 12 nâng cao):  Tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số sau: Lời giải: TXĐ: R {-2/3} nên đường thẳng y=1/3 là tiệm cận ngang của đồ thị (khi...

Đại số – Chương 1- Luyện tập (trang 36)

Bài 37 (trang 36 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Tìm các tiệm cận của mỗi đồ thị hàm số sau: Lời giải: a) TXĐ: (-∞; -1] ∪[1; +∞) Vậy đường thẳng y = 2x là tiệm cận...

Đại số – Chương 1 – Bài 6: Khảo sát sự biến thiên và...

Bài 40 (trang 43 sgk Giải Tích 12 12 nâng cao): a) Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y=x3+3x2-4 b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị tại điểm uốn. c) Chứng minh rằng...

Đại số – Chương 1 – Luyện tập (trang 44-45)

Bài 45 (trang 44 sgk Giải Tích 12 nâng cao): a) Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số sau: y=x3-3x2+1 b) Tùy theo các giá trị của m hãy biện luận số nghiệm của Phương...

Đại số – Chương 1 – Bài 7: Khảo sát sự biến thiên và...

Bài 49 (trang 49 sgk Giải Tích 12 nâng cao): a) Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số b) Chứng minh rằng giao điểm I của hai tiệm cận của đồ thị là tâm...

Đại số – Chương 1 – Luyện tập (trang 50)

Bài 53 (trang 50 sgk Giải Tích 12 nâng cao): a) Khảo sát sự biến thiên của đồ thị hàm số b) Viết Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số đã cho tại giao...

Đại số – Chương 1 – Bài 8: Một số bài toán thường gặp...

Bài 57 (trang 55 sgk Giải Tích 12 nâng cao): a) Khảo sát sự biến thiên và đồ thị (C) hàm số: f(x)=2x3+3x2+1 b) Tìm các giao điểm của đường cong (C) và parapol g(x) =...

Đại số – Chương 1- Luyện tập

Bài 62 (trang 57 sgk Giải Tích 12 nâng cao): a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số: b) Chứng minh rằng giao điểm I của hai đường tiệm cận của đường...