fbpx
Home Giải bài tập lớp 12 Giải bài tập Hóa 12 nâng cao

Giải bài tập Hóa 12 nâng cao

Lớp 12 xin trân trọng giới thiệu loạt bài giải bài tập Hóa học lớp 12 nâng cao được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Hóa học 12 nâng cao.

Chương 1 – Bài 4: Luyện tập: Mối liên hệ giữa hiđrocacbon và một...

Bài 1 (trang 22 sgk Hóa 12 nâng cao): Nguyên liệu cho công nghiệp hóa chất hữu cơ ngày nay dựa chủ yếu vào : A. khí thiên nhiên B. than đá và đá vôi C. thực vật D....

Chương 2 – Bài 5: Glucozơ

Bài 1 (trang 32 sgk Hóa 12 nâng cao): Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Glucozơ và fructozơ là đồng phân cấu tạo của nhau B. Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản...

Chương 2 – Bài 6: Saccarozơ

Bài 1 (trang 38 sgk Hóa 12 nâng cao): Chọn phát biểu đúng : Trong phân tử disaccarit, số thứ tự của C ở mỗi gốc monosaccarit A. Được ghi theo chiều kim đồng hồ B. Được...

Chương 2 – Bài 7: Tinh bột

Bài 1 (trang 44 sgk Hóa 12 nâng cao): Giữa tinh bột, saccarozo, glucozo có điểm chung là : A. chúng thuộc loại cacbohidrat B. Đều tác dụng được với Cu(OH)2 cho dung dịch xanh lam C. Đều bị...

Chương 2 – Bài 8: Xenlulozơ

Bài 1 (trang 49 sgk Hóa 12 nâng cao): Xenlulozo không phản ứng với các tác nhân nào dưới đây? A. HNO3 đặc/H2SO4 đặc/to B. H2/Ni C. Cu(OH)2 + NH3 D. (CS2 + NaOH) Lời giải: Đáp án B Bài 2 (trang 49 sgk Hóa 12...

Chương 2 – Bài 9: Luyện tập: Cấu trúc và tính chất của một...

Bài 1 (trang 52 sgk Hóa 12 nâng cao): Đốt cháy một hợp chất hữu cơ có 6 nguyên tử cacbon trong phân tử thu được hỗn hợp sản phẩm CO2 và nước theo tỉ lệ...

Chương 2 – Bài 10: Bài thực hành 1: Điều chế este và tính...

Bài này đang trong thời gian biên soạn.

Chương 3 – Bài 11: Amin

Bài 1 (trang 61 sgk Hóa 12 nâng cao): Sự sắp xếp này theo trật tự tăng dần tính bazo của các hợp chất sau đây đúng : A. C2H5NH2 < (C2H5)2NH < NH3 < C6H5NH2 B. (C2H5)2NH <...

Chương 3 – Bài 12: Amino axit

Bài 1 (trang 66 sgk Hóa 12 nâng cao): Phát biểu nào sau đây đúng ? A. Trong phân tử amino axit chỉ có một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH B. Dung dịch các amino axit đều...

Chương 3 – Bài 12: Amino axit

Bài 1 (trang 66 sgk Hóa 12 nâng cao): Phát biểu nào sau đây đúng ? A. Trong phân tử amino axit chỉ có một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH B. Dung dịch các amino axit đều...