fbpx
Home Giải bài tập lớp 12 Giải bài tập Giáo dục công dân 12

Giải bài tập Giáo dục công dân 12

Lớp 12 xin trân trọng giới thiệu loạt bài Giải bài tập và Trả lời câu hỏi Giáo dục công dân 12 bao gồm hệ thống toàn bộ các bài giải và trả lời các câu hỏi cuối mỗi bài học trong sgk Giáo dục công dân lớp 12.

Bài 5: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo

Câu 1 (trang 53 sgk Giáo dục công dân 12): Em hãy nêu một vài chính sách của Nhà nước thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo. Trả lời: - Chính sách của...

Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản

Câu 1 (trang 66 sgk Giáo dục công dân 12): Em hiểu thế nào là quyền tự do cơ bản của công dân? Theo em, vì sao các quyền tự do cơ bản của công...

Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ

Câu 1 (trang 81 sgk Giáo dục công dân 12): Sử dụng hiểu biết về các quyền đã học trong bài, em hãy phân tích những ưu điểm và hạn chế của dân chủ trực...

Bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân

Câu 1 (trang 91 sgk Giáo dục công dân 12): Bằng ví dụ minh họa, hãy chứng minh rằng quyền học tập của công dân Việt Nam hiện nay đang được thực hiện tốt. Trả lời: -...

Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước

Câu 1 (trang 107 sgk Giáo dục công dân 12): Tại sao nói, thông qua các quy định về quyền tự do kinh doanh của công dân và các quy định về thuế, pháp luật...

Bài 10: Pháp luật với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của...

Câu 1 (trang 117 sgk Giáo dục công dân 12): Em hiểu thế nào là điều ước quốc tế? Tại sao các nước lại cùng nhau kí kết điều ước quốc tế? Trả lời: - Điều ước...