fbpx
Home Giải bài tập lớp 12 Giải bài tập Sinh học 12

Giải bài tập Sinh học 12

Lớp 12 xin trân trọng giới thiệu loạt bài giải bài tập Sinh học lớp 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Sinh học 12.

Phần Năm – Chương 1 – Bài 4: Đột biến gen

Bài 1 (trang 22 SGK Sinh học 12): Đột biến gen là gì? Nêu các dạng đột biến điểm thường gặp và hậu quả của nó. Lời giải: - Khái niệm đột biến gen: Đột biến gen...

Phần Năm – Chương 1 – Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc...

Bài 1 (trang 30 SGK Sinh học 12): Nêu các dạng đột biến lệch bội ở sinh vật lưỡng bội và hậu quả của từng dạng. Lời giải: * Đột biến lệch bội là đột biến làm...

Phần Năm – Chương 1 – Bài 7: Thực hành: Quan sát các dạng...

I. Nội dung thực hành 1. Quan sát các dạng đột biến số lượng NST trên tiêu bản cố định - Đặt tiêu bản lên kính hiển vi - Quan sát toàn bộ tiêu bản ở dưới...

Phần Năm – Chương 2 – Bài 8: Quy luật Menđen: Quy luật phân...

Bài 1 (trang 36 SGK Sinh học 12): Để cho các alen của một gen phân li đồng đều về các giao tử, 50% giao tử chứa alen này, 50% giao tử chứa alen kia...

Phần Năm – Chương 2 – Bài 9: Quy luật Menđen: Quy luật phân...

Bài 1 (trang 41 SGK Sinh học 12): Nêu điều kiện nghiệm đúng cho quy luật phân li độc lập của Menđen. Lời giải: Điều kiện nghiệm đúng cho quy luật phân li độc lập của Menđen...

Phần Năm – Chương 2 – Bài 10: Tương tác gen và tác động...

Bài 1 (trang 45 SGK Sinh học 12): Hãy giải thích các mối quan hệ giữa gen và tính trạng sau đây và cho biết kiểu quan hệ nào là chính xác hơn: - Một gen...

Phần Năm – Chương 2 – Bài 11: Liên kết gen và hoán vị...

Bài 1 (trang 49 SGK Sinh học 12): Làm thế nào có thể phát hiện được 2 gen nào đó liên kết hay phân li độc lập? Lời giải: Để phát hiện 2 gen nào đó có...

Phần Năm – Chương 2 – Bài 12: Di truyền liên kết với giới...

Bài 1 (trang 53 SGK Sinh học 12): Nêu các đặc điểm di truyền của tính trạng do gen nằm trên NST X quy định. Lời giải: Các đặc điểm di truyền của tính trạng do gen...

Phần Năm – Chương 2 – Bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên...

Bài 1 (trang 58 SGK Sinh học 12): Thế nào là mức phản ứng của một kiểu gen? Lời giải: Mức phản ứng của một kiểu gen là tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu...

Phần Năm – Chương 2 – Bài 14: Thực hành: Lai giống

Nội dung thí nghiệm a. Khử nhị trên cây mẹ: - Chọn những hoa còn là nụ có màu vàng nhạt để khử nhị (hoa chưa tự thụ phấn). - Dùng kim mũi mác tách 1 bao...