fbpx

Môn Địa

Tài liệu luyện thi THPT Quốc gia môn Địa

Chương 1 – Bài 6: Đất nước nhiều đồi núi

Câu 1: : Tỉ lệ của địa hình đồi núi và của địa hình đồng bằng so với diện tích toàn lãnh thổ của nước ta lần lượt là: A. 1/2 và 1/2       B. 2/3 và...

Chương 1 – Bài 6: Đất nước nhiều đồi núi (tiếp)

Câu 15:Khối núi Thượng nguồn sông Chảy gồm nhiều đỉnh núi cao trên 2000m nằm trong vùng núi A. Trường Sơn Bắc      B. Trường Sơn Nam C. Đông Bắc      D. Tây Bắc Câu 16: Cấu trúc địa hình với “...

Chương 1 – Bài 7: Đất nước có nhiều đồi núi (tiếp theo)

Câu 1: Đồng bằng nước ta được chia thành hai loại là: A. đồng bằng thấp và đồng bằng cao B. đồng bằng châu thổ và đồng bằng ven biển C. đồng bằng phù sa mới và đồng...

Chương 1 – Bài 7: Đất nước có nhiều đồi núi (tiếp theo)...

Câu 13: "2/3 diện tích đồng bằng là đất mặn, đất phèn" là đặc điểm của A. đồng bằng sông Hồng      B. đồng bằng thanh hóa C. đồng bằng Nghệ An      D. đồng bằng sông Cửu Long Câu 14: Dải đồng...

Chương 1 – Bài 8: Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển

Câu 1:Biển Đông có đặc điểm nào dưới đây? A. Nằm trong vùng nhiệt đới ẩm gió mùa B. Là một trong các biển nhở ở Thái Bình Dương C. Nằm ở phía Đông của Thái Bình...

Chương 1 – Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Câu 1: Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được quy định bởi vị trí A. Thuộc châu A      B. Nằm ven biền Đông, phía tây Thái Bình Dương C. Nằm trong vùng nội chí tuyền      D....

Chương 1 – Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tiếp 1)

Câu 14: : Vùng núi Đông Bắc ;à nơi lạnh nhất nước ta, nguyên nhân là A. Có độ cao lướn nhất nước      B. Nằm xa biển nhất nước C. Chịu tác động lớn của gió mùa Đông...

Chương 1 – Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tiếp 2)

Câu 27: Trong chế độ khi hậu, ở miền Bắc phân chia thành 2 mùa là A. Mùa đông lạnh, nhiều mưa và mùa hạ nóng, ít mưa B. Mùa đông ấm áp, ít mưa và mùa...

Chương 1 – Bài 10: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tiếp theo)

Câu 1: : Ở nước ta, các đồng bằng hạ lưu sông được bồi tụ, mở mang nhanh chóng là hệ quả của A. Quá trình xâm thực, bóc mòn mạnh mẽ ở miền núi B. Mạng...

Chương 1 – Bài 10: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tiếp theo)(tiếp)

Câu 13: Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 10, khu vực có đặc điểm mạng lưới sông ngòi ngắn, nhỏ, chạy theo hướng tây – đông ở nước ta là A. Vùng núi...