fbpx
Home Lớp 11 Tài liệu ôn tập

Tài liệu ôn tập

Tài liệu ôn tập, luyện thi lớp 11

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 11 Unit 3 – Unit 5 (Đề...

I. Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest: 1. a. hour   b. half   c. home   d. house 2. a. union   b. useful   c. under   d. university 3. a. ethnic   b. northern   c. healthy   d. south II. Choose the one word or phrase - a, b, c,...

Đề kiểm tra 45 phút Tiếng Anh 11 (Unit 4 – Unit 6) –...

I. Choose the word whose underlined part is different from the rest: 1. a. young     b. proud     c. trousers     d. blouse 2. a. whale     b. plane     c. drag     d. brake 3....

Đề kiểm tra 45 phút Tiếng Anh 11 (Unit 4 – Unit 6) –...

I. Choose the word whose underlined part is different from the rest: 1. a. knowledge     b. comfort     c. popular     d. college 2. a. orchestra     b. scholarchip     c. chemistry     d. charity 3. a. announced    ...

Đề thi Tiếng Anh lớp 11 học kì 1: Đề 3

I. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest: 1. a. struggle     b. clumsy     c. crucial     d. grumble 2. a. exchange     b. children     c. peach     d. machine 3....

Đề thi Tiếng Anh lớp 11 học kì 1: Đề 2

I. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest: 1. a. picture     b. nature     c. just     d. mutual 2. a. generous     b. good     c. manager     d. general 3. a. diagram...

Đề thi Tiếng Anh lớp 11 học kì 1: Đề 1

I. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest: 1. a. climate     b. comic     c. hike     d. website 2. a. worked     b. laughed     c. hoped     d. naked 3. a. cover...

83 câu ôn tập chương giới hạn Toán lớp 11 ( có đáp án)

Bài viết đưa ra những dạng tìm giới hạn của dãy số, hàm số thường gặp nhất hay xuất hiện trong các đề thi và kể cả ôn thi THPT QG môn Toán năm...

Tổng hợp các bài toán liên quan tới tiếp tuyến hàm số

Để đáp ứng nhu cầu ôn tập tổng quan phần ứng dụng tiếp tuyến của hàm số, chúng tôi xin cung cấp cho các em một bài viết đúc kết của chuyên đề này....

Lý thuyết – Bài tập đạo hàm – Chi tiết, đầy đủ

Tổng hợp toàn bộ kiến thức chương đạo hàm, các bài tập vận dụng giúp các em học tập hiệu quả. A.    KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1.    Định nghĩa đạo hàm tại một điểm 1.1.     Định nghĩa...

Trắc nghiệm giới hạn của dãy số (có đáp án)

Các loại tính giới hạn của dãy số ta cần nắm vững như sau: Loại 1: Giới hạn của dãy số hữu tỉ Loại 2: Giới hạn của dãy có căn thức Loại 3:...