Friday, November 16, 2018

Môn Sử

Tài liệu luyện thi THPT Quốc gia môn Sử

Phần 1 – Chương 1 – Bài 1: Trật tự thế giới sau chiến...

Câu 1. Những nước nào tham gia Hội nghị Ianta ? A. Anh - Pháp - Mĩ. B. Anh - Mĩ - Liên Xô. C. Anh - Pháp...

Phần 1 – Chương 1 – Bài 1: Trật tự thế giới sau chiến...

Câu 16: Đặc điểm nổi bật của trật tự thế giới mới được hình thành trong những năm sau Chiến tranh thế giới thứ II...

Phần 1 – Chương 2 – Bài 2: Liên Xô và các nước Đông...

Câu 1. Kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế sau chiến tranh ở Liên Xô diễn ra trong khoảng thời gian nào ? A. 1945...

Phần 1 – Chương 2 – Bài 2: Liên Xô và các nước Đông...

Câu 16. Thành tựu quan trọng mà các nước Đông Âu đã đạt được sau hơn 20 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội (1950...

Phần 1 – Chương 2 – Bài 2: Liên Xô và các nước Đông...

Câu 31. Vai trò của Đảng Cộng sản Liên Xô từ năm 1985 đến 1991 đã thay đổi như thế nào ? A. Đảng cầm quyền...

Phần 1 – Chương 2 – Bài 2: Liên Xô và các nước Đông...

Câu 46. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên từ vào năm nào? A. 1945.    B. 1947.     C. 1949.     D. 1951. Câu 47. Điểm khác...

Phần 1 – Chương 2 – Bài 2: Liên Xô và các nước Đông...

Câu 61. Mục đích của việc thành lập Hội đồng tương trợ kinh tế là gì ? A. Tạo các mối quan hệ chặt chẽ về...