fbpx
Home Giải bài tập lớp 12 Giải Tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 12

Giải Tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 12

Lớp 12 giới thiệu loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 12 bám sát nội dung Tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 12 giúp bạn học tốt môn Địa Lí 12 hơn.

Bài 5: Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ (tiếp theo)

Bài 1 trang 9 Tập bản đồ Địa Lí 12: Dựa vào bảng niên biểu địa chất, nội dung SGK Địa lí 12, Atlat Địa lí Việt Nam (trang địa chất khoáng sản), hãy lựa...

Bài 6-7: Đất nước nhiều đồi núi

Bài 1 trang 10 Tập bản đồ Địa Lí 12:Dựa vào lược đồ bên và nội dung SGK Địa lí 12, hãy điền vào lược đồ : Lời giải: - Tên các dãy : Hoàng Liên...

Bài 8: Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển

Bài 1 trang 13 Tập bản đồ Địa Lí 12: Dựa vào nội dung SGK Địa lí 12, Atlat Địa lí Việt Nam, hãy: - Điền tên các đảo vào chỗ chấm (...) ở lược đồ...

Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Bài 1 trang 15 Tập bản đồ Địa Lí 12:Dựa vào bảng số liệu “Nhiệt độ trung bình tại một số địa điểm” trong SGK Địa lí 12 (trang 44), em hãy nêu nhận...

Bài 10: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tiếp theo)

Bài 1 trang 17 Tập bản đồ Địa Lí 12:Hãy điền nội dung thích hợp vào bảng để nêu rõ tính chất và đặc điểm của các thành phần tự nhiên. Lời giải: - Địa hình...

Bài 11: Thiên nhiên phân hóa đa dạng

Bài 1 trang 18 Tập bản đồ Địa Lí 12: Dựa vào nội dung trong SGK Địa lí 12 và các kiến thức đã học, em hãy đánh dấu X vào ô trống ý em...

Bài 12: Thiên nhiên phân hóa đa dạng (tiếp theo)

Bài 1 trang 19 Tập bản đồ Địa Lí 12:Dựa vào hình 12 trong SGK Địa lí 12 và hiểu biết của bản thân, em hãy cho biết hai quần đảo Hoàng Sa và...

Bài 13: Thực hành: đọc bản đồ địa hình, điền vào lược đồ trống...

1. Mục đích yêu cầu 2. Gợi ý và hướng dẫn cách làm 3. Tổ chức làm thực hành 4. Thực hành bài tập Lời giải:

Bài 14: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

Bài 1 trang 23 Tập bản đồ Địa Lí 12:Dựa vào số liệu của bảng 14.1 trong SGK Địa lí 12: Lời giải: - Hãy vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện sự biến động của...

Bài 15: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai

Bài 1 trang 24 Tập bản đồ Địa Lí 12: Hãy cho biết các vấn đề quan trọng nhất trong việc bảo vệ môi trường ở nước ta để phát triển bền vững. Lời giải: Có hai...