Friday, November 16, 2018
Home Tài liệu luyện thi Môn Tiếng Anh

Môn Tiếng Anh

Tài liệu luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh

3 lỗi sai ngữ pháp thường gặp trong đề thi THPT quốc gia môn...

Dưới đây là chia sẻ của cô giáo Nguyễn Thị Hằng Nga, giáo viên luyện thi môn Tiếng Anh nhiều năm tại Hà Nội....

Giáo viên bày cách học giúp thí sinh qua điểm liệt môn Tiếng Anh,...

Cô giáo Trang Anh - giáo viên Tiếng Anh của Hệ thống giáo dục Topica đã chỉ ra những điểm cần chú ý khi...

Đề thi Tiếng Anh lớp 11 học kì 2 – Đề 3

I. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest: 1. a. geothermal     b. power     c. hydro     d. solar 2....

Đề thi Tiếng Anh lớp 11 học kì 2 – Đề 2

I. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest: 1. a. trust     b. mutual     c. number     d. uncertain 2....

Đề thi Tiếng Anh lớp 11 học kì 2 – Đề 1

I. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest: 1. a. banks     b. sing     c. music     d. writes 2. a. sugar...