fbpx
Home Giải bài tập lớp 12 Giải bài tập Vật lý 12

Giải bài tập Vật lý 12

Lớp 12 xin trân trọng giới thiệu loạt bài giải bài tập Vật Lý lớp 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Vật Lý 12.

Chương 1 – Bài 5: Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương,...

Bài 1 (trang 25 SGK Vật Lý 12): Nêu cách biểu diễn một dao động điều hòa bằng một vecto quay. Lời giải: Mỗi dao động điều hòa x = Acos(ωt + φ) được biểu diễn bằng...

Chương 1 – Bài 6: Thực hành: Khảo sát thực nghiệm các định luật...

Bài 1 (trang 32 SGK Vật Lý 12): Dự đoán xem chu kì dao động T của một con lắc đơn phụ thuộc vào những đại lượng đặc trưng l, m, α của nó như...

Chương 2 – Bài 7: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

Bài 1 (trang 40 SGK Vật Lý 12): Sóng cơ là gì? Lời giải: Sóng cơ là dao động cơ lan truyền trong một môi trường. Bài 2 (trang 40 SGK Vật Lý 12): Thế nào là sóng ngang?...

Chương 2 – Bài 8: Giao thoa sóng

Bài 1 (trang 45 SGK Vật Lý 12): Hiện tượng giao thoa của hai sóng là gì? Lời giải: Hiện tượng giao thoa là hiện tượng hai sóng kết hợp khi gặp nhau thì có những điểm...

Chương 2 – Bài 9: Sóng dừng

Bài 1 (trang 49 SGK Vật Lý 12): Sự phản xạ của sóng trên vật cản cố định có đặc điểm gì? Lời giải: Khi phản xạ trên vật cản cố định thì sóng phản xạ ngược...

Chương 2 – Bài 10: Đặc trưng vật lí của âm

Bài 1 (trang 55 SGK Vật Lý 12): Hạ âm và siêu âm có cùng bản chất không? Lời giải: Hạ âm và siêu âm có cùng bản chất là sóng cơ học, chỉ khác nhau về...

Chương 2 – Bài 11: Đặc trưng sinh lí của âm

Bài 1 (trang 59 SGK Vật Lý 12): Hãy kể ra những đặc trưng sinh lí của âm Lời giải: Đặc trưng sinh lí của âm là : độ cao, độ to và âm sắc. Bài 2 (trang...

Chương 3 – Bài 13: Các mạnh điện xoay chiều

Bài 1 (trang 74 SGK Vật Lý 12): Phát biểu định luật Ôm của dòng điện xoay chiều đối với mạch chỉ có a) một tụ điện b) một cuộn cảm thuần Lời giải: Định luật Ôm của dòng...

Chương 3 – Bài 14: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

Bài 1 (trang 79 SGK Vật Lý 12): Phát biểu định luật Ôm đối với mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp. Lời giải: Định luật Ôm của dòng điện xoay chiều của...

Chương 3 – Bài 15: Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay...

Bài 1 (trang 85 SGK Vật Lý 12): Công suất điện tiêu thụ trong một mạch điện xoay chiều phụ thuộc những đại lượng nào? Lời giải: Công suất tỏa nhiệt P phụ thuộc vào hệ số...