fbpx
Home Giải bài tập lớp 12 Giải bài tập Vật lý 12 nâng cao

Giải bài tập Vật lý 12 nâng cao

Lớp 12 xin trân trọng giới thiệu loạt bài Giải bài tập Vật Lí 12 nâng cao bao gồm hệ thống toàn bộ các bài giải bài tập và trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa Vật Lí 12 nâng cao giúp bạn học tốt môn Vật Lí 12 nâng cao hơn.

Chương 1 – Bài 5: Bài tập về động lực học vật rắn

Tham khảo lời giải trong sách giáo khoa.

Chương 2 – Bài 6: Dao động điều hòa

CÂU HỎI Câu 1 (trang 34 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Vẽ đồ thị li độ của dao động điều hòa sau đây (cùng dạng với đường liền nét (2) trong Hình 2.3): x =...

Chương 2 – Bài 7: Con lắc đơn. Con lắc vật lí

CÂU HỎI Câu 1 (trang 40 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Dao động của vật nặng trong con lắc lò xo là dao động tịnh tiến: vật nặng chuyển động tịnh tiến theo Phương trình...

Chương 2 – Bài 8: Năng lượng trong dao động điều hòa

CÂU HỎI Câu 1 (trang 43 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Vẽ ba đường biểu diễn sự phụ thuộc của thế năng, động năng, cơ năng của vật năng dao động điều hòa theo thời...

Chương 2 – Bài 9: Bài tập về dao động điều hòa

Tham khảo lời giải trong sách giáo khoa.

Chương 2 – Bài 10: Dao động tắt dần và dao động duy trì

CÂU HỎI Câu 1 (trang 51 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Trong dao động tắt dần, biên độ và vận tốc cực đại, đại lượng nào giảm nhanh hơn theo thời gian? Lời giải: Trong dao động...

Chương 2 – Bài 11: Dao động cưỡng bức cộng hưởng

CÂU HỎI Câu 1 (trang 56 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Thế nào là sự cộng hưởng? Sự cộng hưởng có lợi hay có hại? Lời giải: Xem mục 2 và 5 SGK. Câu 2 (trang 56 sgk...

Chương 2 -Bài 12: Tổng hợp dao động

CÂU HỎI Câu 1 (trang 60 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Nêu rõ vai trò của độ lệch pha khi tổng hợp hai dao động điều hòa cùng Phương và cùng tần số góc. Lời giải: Độ...

Chương 2- Bài 13: Thực hành: Xác định chu kì dao động của con...

CÂU HỎI Câu 1 (trang 65 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Có thể thí nghiệm về con lắc đơn với góc lệch tương tự như hình 7.1 (sgk) được không? Tại sao? Lời giải: Không thể làm...

Chương 3 – Bài 14: Sóng cơ. Phương trình sóng

CÂU HỎI Câu 1 (trang 77 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Dùng hình vẽ để giải thích sóng cơ được tạo ra như thế nào? Lời giải: Sử dụng hình vẽ 14.3, 14.4 (sgk) ta giải thích...