fbpx

Môn Hóa

Ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa

Đề tham khảo môn Hóa 2020: “Mềm” hơn, khoảng 90% nội dung lớp 12

Nội dung kiến thức của đề tham khảo THPT quốc gia môn Hóa chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12 (khoảng 90%). đề thi “mềm” hơn năm 2019, phù hợp với...

Đề tham khảo THPT quốc gia môn Hóa: Có sự chênh lệch số lượng...

Theo Thạc sĩ Hoàng Anh Tài, giáo viên Hoá học, Trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội, đề thi tham khảo môn Hóa THPT quốc gia 2020 phù hợp với nội dung...