Tuesday, February 19, 2019

Đề thi thử THPTQG môn Hóa THPT Liễn Sơn lần 3 năm 2019

Đáp án đề thi thử THPTQG môn Hóa THPT Liễn Sơn lần 3 năm 2019

Đáp án – đề thi thử THPTQG môn Hóa THPT Liễn Sơn lần 3...

Đáp án đề thi thử THPTQG môn Hóa THPT Liễn Sơn lần 3 năm 2019

ĐỀ THI – ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC MÔN HOÁ HỌC THPTQG – TẤT CẢ...

*LƯU Ý: Phần đánh dấu của thí sinh trong bài không phải là đáp án MÃ ĐỀ 223 41.A 42.D 43.A 44.A 45.C 46.D 47.D 48.C 49.A 50.A 51.C 52.A 53.C 54.C 55.D 56.C 57.B 58.C 59.D 60.A 61.A 62.C 63.A 64.B 65.D 66.B 67.A 68.D 69.C 70.C 71.A 72.D 73.C 74.D 75.A 76.D 77.D 78.C 79.D 80.C MÃ ĐỀ 211 41. C 42. B 43. C 44....