Tips Slot Untuk Pemula Slot Gacor Untuk Pemula Cara Mudah Bermain Slot Mengenal Slot Online Teknik Dasar Bermain Slot
Giải tích - Chương 3 - Bài 1: Nguyên hàm
Tuesday, June 25, 2024
HomeGiải bài tập lớp 12Giải bài tập Toán 12Giải tích - Chương 3 - Bài 1: Nguyên hàm

Giải tích – Chương 3 – Bài 1: Nguyên hàm

Bài 1 (trang 100 SGK Giải tích 12): Trong các cặp hàm số dưới đây, hàm số nào là nguyên hàm của hàm số còn lại?

Lời giải

Bài 2 (trang 100 SGK Giải tích 12): Tìm hiểu nguyên hàm của các hàm số sau:

Lời giải

Bài 3 (trang 101 SGK Giải tích 12): 3. Sử dụng phương pháp đổi biến, hãy tính:

Lời giải

Bài 4 (trang 101 SGK Giải tích 12): Sử dụng phương pháp tính nguyên hàm từng phần, hãy tính:

Lời giải

 

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular