Bài 1 (trang 68 SGK Giải tích 12): Không sử dụng máy tính, hãy tính:

Lời giải

Bài 2 (trang 68 SGK Giải tích 12): Tính

Lời giải

Bài 3 (trang 68 SGK Giải tích 12): Rút gọn biểu thức:

Lời giải

Bài 4 (trang 68 SGK Giải tích 12): So sánh các cặp số sau:

Lời giải

Bài 5 (trang 68 SGK Giải tích 12): a) Cho a = log303; b = log305

Lời giải

 

Comments

comments