fbpx
Monday, March 27, 2023
HomeGiải bài tập lớp 12Giải bài tập Toán 12Giải tích- Chương 1 - Bài 4: Đường tiệm cận

Giải tích- Chương 1 – Bài 4: Đường tiệm cận

Bài 1 (trang 30 SGK Giải tích 12): Tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số:

Lời giải

a) Ta có

⇒ Đồ thị có tiệm cận đứng là x = 2.

⇒ Đồ thị có tiệm cận ngang là y = –1.

b) Ta có:

⇒ Đồ thị có tiệm cận đứng là x = –1.

⇒ Đồ thị có tiệm cận ngang là y = –1.

 c) Ta có

⇒ Đồ thị có tiệm cận đứng là x = 2/5.

⇒ Đồ thị có tiệm cận ngang là y = 2/5.

d) Ta có:

⇒ Đồ thị có tiệm cận đứng là x = 0 (trục Ox).

⇒ Đồ thị có tiệm cận ngang là y = -1.

Bài 2 (trang 30 SGK Giải tích 12): Tìm các tiệm cận đứng và ngang của đồ thị hàm số:

Lời giải

a) Vì

nên đồ thị có hai đường tiệm cận đứng là x = -3 và x = 3.

=> đồ thị có tiệm cận ngang là y = 0.

b) Vì

nên đồ thị có hai đường tiệm cận đứng là x = -1 và x = 3/5.

=> đồ thị có tiệm cận ngang là y = -1/5.

C) Ta có

=> đồ thị có tiệm cận đứng là x = -1.

=> đồ thị không có tiệm cận ngang.

d) Ta có:

=> đồ thị có tiệm cận đứng là x = 1.

=> đồ thị có tiệm cận ngang là y = 1.

 

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular