Tips Slot Untuk Pemula Slot Gacor Untuk Pemula Cara Mudah Bermain Slot Mengenal Slot Online Teknik Dasar Bermain Slot
Giải tích - Chương 2 - Bài 6: Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit
Tuesday, June 25, 2024
HomeGiải bài tập lớp 12Giải bài tập Toán 12Giải tích - Chương 2 - Bài 6: Bất phương trình mũ...

Giải tích – Chương 2 – Bài 6: Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit

Bài 1 (trang 89 SGK Giải tích 12): Tính

Lời giải

Vậy : x < 0 hoặc x > 1

Bài 2 (trang 90 SGK Giải tích 12): Giải các bất phương trình:

Lời giải

 

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular