Bài 1 (trang 60 SGK Giải tích 12): Tìm tập xác định của các hàm số:

Lời giải

Bài 2 (trang 61 SGK Giải tích 12): Tính đạo hàm của các hàm số:

Lời giải

Bài 3 (trang 61 SGK Giải tích 12): Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số:

Lời giải

Bài 4 (trang 61 SGK Giải tích 12): Hãy so sánh các số sau với 1:

Lời giải

Bài 5 (trang 61 SGK Giải tích 12): So sánh

Lời giải

 

Comments

comments