fbpx
Home Giải bài tập lớp 10 Giải bài tập Sinh học 10

Giải bài tập Sinh học 10

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 29: Cấu trúc của các loại virut

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 29: Cấu trúc của các loại virut I. Khái niệm 1. Khái niệm virut Virut...

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 28: Thực hành: Quan sát một số vi...

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 28: Thực hành: Quan sát một số vi sinh vật I. Mục tiêu bài học - Nhận dạng được...

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 27: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh...

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 27: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật I. Chất hoá học 1. Chất...

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 26: Sinh sản của vi sinh vật

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 26: Sinh sản của vi sinh vật I. Sinh sản của vi sinh vật nhân sơ 1. Phân đôi...

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 25: Sinh trưởng của vi sinh vật

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 25: Sinh trưởng của vi sinh vật I. Khái niệm sinh trưởng 1. Khái niệm sinh trưởng của quần...

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 24: Thực hành: Lên men êtilic và lactic

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 24: Thực hành: Lên men êtilic và lactic I. Lên men Êtilic 1. Chuẩn bị

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 23: Quá trình tổng hợp và phân giải...

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 23: Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật I. Quá trình tổng hợp

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 22: Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và...

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 22: Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật I. Khái niệm vi sinh vật

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 21: Ôn tập phần sinh học tế bào

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 21: Ôn tập phần sinh học tế bào

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 20: Thực hành: Quan sát các kì của...

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 20: Thực hành: Quan sát các kì của nguyên phân trên tiêu bản rễ hành I. Chuẩn bị -...