Lý thuyết Sinh học 10 Bài 17: Quang hợp

I. Khái niệm

– Quang hợp là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng để tổng hợp chất hữu cơ từ các nguyên liệu vô cơ

– Phương trình tổng quát:

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 17: Quang hợp | Lý thuyết Sinh học 10 đầy đủ, chi tiết nhất

II. Các pha của quá trình quang hợp

Quá trình quang hợp được chia làm 2 pha: pha sáng và pha tối

Comments

comments