Lý thuyết Sinh học 10 Bài 26: Sinh sản của vi sinh vật

0
2497

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 26: Sinh sản của vi sinh vật

I. Sinh sản của vi sinh vật nhân sơ

1. Phân đôi

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 26: Sinh sản của vi sinh vật | Lý thuyết Sinh học 10 đầy đủ, chi tiết nhất

– Vi khuẩn sinh sản chủ yếu bằng cách phân đôi.

* Diễn biến:

– Tế bào vi khuẩn tăng kích thước do sinh khối tăng và dẫn đến sự phân chia.

– Màng sinh chất gấp nếp (gọi là mêzôxôm).

– ADN của vi khuẩn đính vào mêzôxôm làm điểm tựa để nhân đôi.

– Hình thành vách ngăn tạo thành 2 tế bào mới từ 1 tế bào.

2. Nảy chồi và tạo thành bào tử

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 26: Sinh sản của vi sinh vật | Lý thuyết Sinh học 10 đầy đủ, chi tiết nhất

– Một số vi khuẩn sinh sản bằng ngoại bào tử (bào tử được hình thành bên ngoài tế bào sinh dưỡng) hay bằng bào tử đốt (bào tử được hình thành bởi sự phân đốt của sợi dưỡng)

– Một số vi khuẩn có hình thức phân nhánh và nảy chồi.

– Bào tử sinh sản chỉ có các lớp màng, không có vỏ và không tìm thấy hợp chất canxiđipicôlinat.

II. Sinh sản của vi sinh vật nhân thực

1. Sinh sản bằng bào tử

– Nhiều loài nấm mốc có thể sinh sản vô tính bằng bào tử kín (bào tử được hình thành trong túi).

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 26: Sinh sản của vi sinh vật | Lý thuyết Sinh học 10 đầy đủ, chi tiết nhất

2. Sinh sản bằng cách nảy chồi và phân đôi

Nấm, tảo đơn bào và động vật nguyên sinh có thể sinh sản bằng phân đôi hoặc bằng bào tử vô tính hoặc bào tử hữu tính.

Comments

comments