Lý thuyết Sinh học 10 Bài 20: Thực hành: Quan sát các kì của nguyên phân trên tiêu bản rễ hành

14
2386

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 20: Thực hành: Quan sát các kì của nguyên phân trên tiêu bản rễ hành

I. Chuẩn bị

– Kính hiển vi quang học có vật kính x10, x40, thị kính x10, x15

– Tiêu bản cố định lát cắt dọc rễ hành hoặc các tiêu bản tạm thời.

II. Tiến hành

– Đặt tiêu bản cố định lên kính và điều chỉnh sao cho vùng có mẫu vật (rễ hành) vào giữa hiển vi thường, nơi có nguồn ánh sáng tập trung

– Quan sát và tìm tế bào đang ở giai đoạn phân chia

– Vẽ tế bào quan sát được qua các kì của quá trình nguyên phân hoặc chụp ảnh là báo cáo.

– Đếm số lượng NST của tế bào rễ hành

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 20: Thực hành: Quan sát các kì của nguyên phân trên tiêu bản rễ hành | Lý thuyết Sinh học 10 đầy đủ, chi tiết nhất

Ảnh chụp qua kính hiển vi tiêu bản ở rễ hành

Comments

comments

14 COMMENTS

Comments are closed.