fbpx

Giải bài tập Sinh học 10

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 19: Giảm phân

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 19: Giảm phân I. Khái niệm - Giảm phân gồm 2 lần phân bào liên tiếp và xảy...

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 18: Chu kì tế bào và quá trình...

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 18: Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân I. Chu kì tế bào 1. Khái niệm

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 17: Quang hợp

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 17: Quang hợp I. Khái niệm - Quang hợp là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng để...

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 16: Hô hấp tế bào

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 16: Hô hấp tế bào I. Khái niệm hô hấp tế bào 1. Khái niệm

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 15: Thực hành: Một số thí nghiệm về...

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 15: Thực hành: Một số thí nghiệm về enzim I. Thí nghiệm với enzim Catalaza 1. Mục tiêu ...

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 14: Enzim và vai trò của enzim trong...

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 14: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất I. Enzim - Enzim là...

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 13: Khái quát về năng lượng và chuyển...

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 13: Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất I. Năng lượng và các dạng năng lượng trong tế bào

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 12: Thực hành: Thí nghiệm co và phản...

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 12: Thực hành: Thí nghiệm co và phản co nguyên sinh I. Mục tiêu - Rèn luyện kĩ năng...

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 11: Vận chuyển các chất qua màng sinh...

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 11: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất I. Vận chuyển thụ động - Là phương thức vận...

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 10: Tế bào nhân thực (tiếp theo)

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 10: Tế bào nhân thực (tiếp theo) VIII. Khung xương tế bào - Là một hệ thống bao gồm...