Lý thuyết Sinh học 10 Bài 19: Giảm phân

0
718

Lý thuyết Sinh học 10 Bài 19: Giảm phân

I. Khái niệm

– Giảm phân gồm 2 lần phân bào liên tiếp và xảy ra ở các cơ quan sinh sản nhưng chỉ có một lần nhân đôi của NST ở kỳ trung gian trước phân bào I.

– Qua giảm phân từ 1 tế bào ban đầu cho ra 4 tế bào con với số lượng NST giảm đi một nửa.

II. Diễn biến

Giảm phân I gồm: kì trung gian và 4 kỳ phân bào chính thức.

– AND và NST nhân đôi.

– Trung thể nhân đôi.

– NST nhân đôi thành NST kép gồm 2 Crômatit dính với nhau ở tâm động.

2. Các kì tiếp theo

Kỳ Lần GP I Lần GP II
Đầu – NST kép trong cặp tương đồng tiếp hợp và trao đổi chéo – Màng nhân và nhân con tiêu biến Tương tự như GP I nhưng NST không tiếp hợp và trao đổi chéo
Giữa – NST co ngắn cực đại – NSt xếp thành 2 hàng Tương tự như GP I nhưng NST xếp thành 1 hàng
Sau – Mỗi NST kép trong cặp tương đồng di chuyển về mỗi cực tế bào NST tách nhau ở tâm động phân li đồng đều về 2 cực tế bào
Cuối – Phân chia tế bào chất – NST dãn xoắn – Thoi vô sắc biến mất – Màng nhân và nhân con xuất hiện – Mỗi tế bào con có n kép NST Tương tự như GP I nhưng 4 tế bào con có n NST đơn.

III. Ý nghĩa của giảm phân

– Sự phân ly độc lập của các NST và trao đổi đoạn tạo nên nhiều loại giao tử.

– Qua thụ tinh tạo ra nhiều tổ hợp gen mới gây nên các biến dị tổ hợp → Sinh giới đa dạng và có khả năng thích nghi cao.

– Nguyên phân, giảm phân và thụ tinh góp phần duy trì bộ NST đặc trưng cho loài.

Comments

comments