fbpx
Wednesday, February 21, 2024
HomeGiải bài tập lớp 12Giải Toán 12 nâng caoĐại số - Chương 3- Luyện tập (trang 161-162)

Đại số – Chương 3- Luyện tập (trang 161-162)

Bài 19 (trang 161 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Tính

Lời giải:

=> u2=t5+2t => 2udu = (5t4+2)dt

Với t = 0 => u = 0; t = 1 => u = √3

Bài 20 (trang 161 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Tính

Lời giải:

a) Đặt 5-4cost=u => du = 4sintdt => sintdt=du/4

t=0 => u = 1; t=π => u = 9

Bài 21 (trang 161 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Giả sử F(x) là một nguyên hàm của hàm

A. F(3) – F(1)     B. F(6) – F(2)

C. F(4) – F(2)     D. F(6) = F(4)

Lời giải:

Bài 22 (trang 162 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Chứng minh rằng:

Lời giải:

Đặt x = 1 – t => dx = -dt; x = 0 => t = 1; x = 1 => t = 0

Đặt t=-x => dx = -dt; x = -1 => t = 1; x = 0 => t = 0

Thay vào (*) ta được:

Bài 23 (trang 162 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

a) f(x) là hàm số lẻ   b) f(x) là hàm số chẵn

Lời giải:

a) Theo bài 6b) nếu f(x) là hàm số chẵn thì:

b) Nếu f(x) là hàm số lẻ thì:

Bài 24 (trang 162 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Tính các tích phân sau:

Lời giải:

Đặt u=1+sint=>cosxdt=du;x=0=>u=1;x=π/2=>u=2

Bài 25 (trang 162 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Tính các tích phân sau:

Lời giải:

=>u2=x3+1 <=> 2udu=3x2 dx

x = 0 => u = 1; x = 1 => u = √2

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular