fbpx
Tuesday, April 23, 2024
HomeGiải bài tập lớp 12Giải Toán 12 nâng caoĐại số - Chương 3 - Bài 5: Ứng dụng tích phân...

Đại số – Chương 3 – Bài 5: Ứng dụng tích phân để tính diện tích hình phẳng

Bài 26 (trang 167 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y=sinx+1, trục hoành và hai đường thẳng x = 0 và x=7π/6

Lời giải:

Ta thấy sinx + 1 ≥0 ∀x ∈(0;7π/6 ) nên diện tích S cần tìm bằng:

Bài 27 (trang 167 sgk Giải Tích 12 nâng cao):

Tính diện tích hình phẳng bởi giới hạn

a) Đồ thị hàm số y=cos2⁡x, trục hoành, trục tung và đường thẳng x=π

b) Đồ thị hai hàm số y=√x và y=∛x

c) Đồ thị hai hàm số y=2x2 và y=x4-2x2 trong miền x > 0

Lời giải:

a) Diện tích S cần tìm:

b) Hoành độ giao điểm của đồ thị hai hàm số y=√x và y=∛x là nghiệm của phương trình:

c) Phương trình hoành độ giao điểm đồ thị hai hàm số:

y=2x2 và y=x4-2x2 (với x > 0)

2x2=x4-2x2 <=> x4-4x2=0

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular