fbpx
Wednesday, April 24, 2024
HomeGiải bài tập lớp 12Giải bài tập Sinh học 12Phần Năm - Chương 1 - Bài 7: Thực hành: Quan sát...

Phần Năm – Chương 1 – Bài 7: Thực hành: Quan sát các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể trên tiêu bản cố định và trên tiêu bản tạm thời

I. Nội dung thực hành

1. Quan sát các dạng đột biến số lượng NST trên tiêu bản cố định

– Đặt tiêu bản lên kính hiển vi

– Quan sát toàn bộ tiêu bản ở dưới vật kính 10× để xác định vị trí của những tế bào đã nhìn thấy NST.

– Chỉnh vào vùng có nhiều tế bào và chuyển sang quan sát ở vật kính 40×.

2. Làm tiêu bản tạm thời và quan sát NST.

Làm tiêu bản của tinh hoàn châu chấu đực:

– Dùng kéo cắt bỏ cánh, chân của châu chấu.

– Tay trái cầm phần đầu ngực, tay phải kéo phần bụng ra sẽ thấy 1 số nội quan trong đó có tinh hoàn.

– Đưa tinh hoàn lên phiến kính, nhỏ vài giọt nước cất.

– Dùng kim mổ tách mỡ xung quanh tinh hoàn.

– Nhỏ vài giọt oocxein axetic lên tinh hoàn để nhuộm trong thời gian từ 15 – 20 phút.

– Đậy lá kính, dùng ngón tay ấn nhẹ lên mặt lá kính cho tế bào dàn đều và làm vỡ tế bào để NST tung ra.

– Đưa tiêu bản lên kính quan sát.

– Đếm số lượng và quan sát hình thái của từng NST.

II. Kết quả quan sát

Đột biến số lượng NST ở rễ hành (4n)

NST ở tinh hoàn châu chấu đực

 

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular