fbpx

Giải bài tập Sinh học 12

Lớp 12 xin trân trọng giới thiệu loạt bài giải bài tập Sinh học lớp 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Sinh học 12.

Phần Sáu – Chương 1 – Bài 25: Học thuyết Lamac và học thuyết...

Bài 1 (trang 112 SGK Sinh học 12): Hãy trình bày các luận điểm chính của học thuyết Lamac. Lời giải: - Lamac là một trong số những người đầu tiên thừa nhận các loài có biến...

Phần Sáu – Chương 1 – Bài 26: Học thuyết tiến hóa tổng hợp...

Bài 1 (trang 117 SGK Sinh học 12): Tại sao đột biến gen thường có hại cho cơ thể sinh vật nhưng vẫn có vai trò quan trọng trong quá trình tiến hoá? I. Tần số...

Phần Sáu – Chương 1 – Bài 27: Quá trình hình thành quần thể...

Bài 1 (trang 122 SGK Sinh học 12): Hãy sưu tập các hình ảnh về các đặc điểm thích nghi và giải thích đặc điểm đó đem lại giá trị thích nghi như thế nào...

Phần Sáu – Chương 1 – Bài 28: Loài

Bài 1 (trang 125 SGK Sinh học 12): Thế nào là loài sinh học? Lời giải: Loài là một hoặc một nhóm quần thể gồm các cá thể có khả năng giao phối với nhau trong tự...

Phần Sáu – Chương 1 – Bài 29 : Quá trình hình thành loài

Bài 1 (trang 128 SGK Sinh học 12): Giải thích vai trò của cách li địa lí trong quá trình hình thành loài mới. Lời giải: Vai trò của cách li địa lí trong quá trình hình...

Phần Sáu – Chương 1 – Bài 30: Quá trình hình thành loài (tiếp...

Bài 1 (trang 132 SGK Sinh học 12): Từ một loài sinh vật, không có sự cách li về mặt địa lí có thể hình thành nên các loài khác nhau được không? Giải thích. Lời...

Phần Sáu – Chương 1 – Bài 31: Tiến hóa lớn

Bài 1 (trang 135 SGK Sinh học 12): Giải thích quá trình tiến hoá lớn hình thành nên các đơn vị phân loại trên loài bằng sơ đồ tiến hoá phân nhánh. Lời giải: - Các loài...

Phần Sáu – Chương 2 – Bài 32: Nguồn gốc sự sống

Bài 1 (trang 139 SGK Sinh học 12): Trình bày thí nghiệm của Milơ về sự hình thành của các hợp chất hữu cơ. Lời giải: Vào giữa thế kỉ XX, Milơ và Urây, đã tạo ra...

Phần Sáu – Chương 2 – Bài 33: Sự phát triển của sinh giới...

Bài 1 (trang 143 SGK Sinh học 12): Hoá thạch là gì? Nêu vai trò của hoá thạch trong nghiên cứu lịch sử tiến hoá của sinh giới. Lời giải: Hoá thạch là di tích của các...

Phần Sáu – Chương 2 – Bài 34: Sự phát sinh loài người

Bài 1 (trang 148 SGK Sinh học 12): Đi thẳng bằng hai chân đã đem lại cho loài vượn người những ưu thế tiến hoá gì? Lời giải: Khi môi trường sống thay đổi, các loài vượn...