fbpx

Giải bài tập Sinh học 12

Lớp 12 xin trân trọng giới thiệu loạt bài giải bài tập Sinh học lớp 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Sinh học 12.

Phần Năm – Chương 2 – Bài 15: Bài tập chương 1 và chương...

BÀI TẬP CHƯƠNG 1 Bài 1 (trang 64 SGK Sinh học 12): Dưới đây là một phần trình tự nuclêôtit của một mạch trong gen:      3' …TATGGGXATGTAATGGGX… 5'     a) Hãy xác định trình tự...

Phần Năm – Chương 3 – Bài 16: Cấu trúc di truyền của quần...

Bài 1 (trang 70 SGK Sinh học 12): Các quần thể cùng loài thường khác biệt nhau về những đặc điểm di truyền nào? Lời giải: Các quần thể cùng loài thường khác nhau về những đặc...

Phần Năm – Chương 3 – Bài 17: Cấu trúc di truyền của quần...

Bài 1 (trang 73 SGK Sinh học 12): Nêu đặc điểm di truyền của quần thể ngẫu phối. Lời giải: Đặc điểm di truyền của quần thể ngẫu phối: - Trong quần thể ngẫu phối, các cá thể...

Phần Năm – Chương 4 – Bài 18: Chọn giống vật nuôi và cây...

Bài 1 (trang 78 SGK Sinh học 12): Nguồn biến dị di truyền của quần thể vật nuôi được tạo ra bằng những cách nào? Lời giải: Nguồn biến dị di truyền của quần thể vật nuôi...

Phần Năm – Chương 4 – Bài 19: Tạo giống bằng phương pháp gây...

Bài 1 (trang 82 SGK Sinh học 12): Giả sử có một giống cây cà chua có gen A quy định một tính trạng không mong muốn (dễ mắc bệnh X). Hãy nêu quy trình...

Phần Năm – Chương 4 – Bài 20: Tạo giống nhờ công nghệ gen

Bài 1 (trang 86 SGK Sinh học 12): Hãy chọn phương án trả lời đúng. Người ta phải dùng thể truyền để chuyển một gen từ tế bào này sang tế bào khác là vì: A. Nếu...

Phần Năm – Chương 5 – Bài 21: Di truyền y học

Bài 1 (trang 91 SGK Sinh học 12): Hãy dùng sơ đồ tóm tắt cơ chế gây bệnh phêninkêto niệu ở người. Lời giải: Gen mã hóa enzim xúc tác bị đột biến → axit amin phêninalanin...

Phần Năm – Chương 5 – Bài 22: Bảo vệ vốn gen của loài...

Bài 1 (trang 96 SGK Sinh học 12): Gánh nặng di truyền trong các quần thể người được biểu hiện như thế nào? Lời giải: Các loại đột biến luôn phát sinh và chỉ một phần bị...

Phần Năm – Chương 5 – Bài 23: Ôn tập phần di truyền học

Bài 1 (trang 102 SGK Sinh học 12): Hãy điền các chú thích thích hợp vào bên cạnh các mũi tên nêu trong sơ đồ dưới đây để minh hoạ quá trình di truyền ở...

Phần Sáu – Chương 1 – Bài 24: Các bằng chứng tiến hóa

Bài 1 (trang 107 SGK Sinh học 12): Tại sao để xác định mối quan hệ họ hàng giữa các loài về các đặc điểm hình thái thì người ta lại hay sử dụng các...