fbpx

Giải bài tập Sinh học 12

Lớp 12 xin trân trọng giới thiệu loạt bài giải bài tập Sinh học lớp 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Sinh học 12.

Phần Bảy – Chương 1 – Bài 35: Môi trường sống và các nhân...

Bài 1 (trang 154 SGK Sinh học 12): Hãy điền tiếp những nội dung phù hợp về ảnh hưởng của các nhân tố vật lí và hoá học tới đời sống của sinh vật vào...

Phần Bảy – Chương 1 – Bài 36: Quần thể sinh vật và mối...

Bài 1 (trang 159 SGK Sinh học 12): Trong các đặc điểm sau, những đặc điểm nào có thể có ở một quần thể sinh vật? a) Quần thể bao gồm nhiều cá thể sinh vật. b)...

Phần Bảy – Chương 1 – Bài 37: Các đặc trưng cơ bản của...

Bài 1 (trang 165 SGK Sinh học 12): Sự hiểu biết về tỉ lệ giới tính của sinh vật có ý nghĩa như thế nào trong chăn nuôi và bảo vệ môi trường? Lời giải: Sự hiểu...

Phần Bảy – Chương 1 – Bài 38: Các đặc trưng cơ bản của...

Bài 1 (trang 170 SGK Sinh học 12): Hãy giải thích các khái niệm sau: mức độ sinh sản, mức độ tử vong, mức độ xuất cư, mức độ nhập cư. Lời giải: - Mức độ sinh...

Phần Bảy – Chương 1 – Bài 39: Biến động số lượng cá thể...

Bài 1 (trang 174 SGK Sinh học 12): Nguyên nhân của những biến động số lượng cá thể của quần thể là gì? Lời giải: Nguyên nhân của những biến động số lượng cá thể của quần...

Phần Bảy – Chương 2 – Bài 40: Quần xã sinh vật và một...

Bài 1 (trang 180 SGK Sinh học 12): Thế nào là một quần xã sinh vật? Nêu sự khác nhau giữa quần thể sinh vật và quần xã sinh vật. Lấy ví dụ minh hoạ. Lời...

Phần Bảy – Chương 2 – Bài 41: Diễn thế sinh thái

Bài 1 (trang 185 SGK Sinh học 12): Thế nào là diễn thế sinh thái? Lời giải: Diễn thế sinh thái là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn, tương ứng...

Phần Bảy – Chương 3 – Bài 42: Hệ sinh thái

Bài 1 (trang 190 SGK Sinh học 12): Thế nào là một hệ sinh thái? Tại sao nói hệ sinh thái biểu hiện chức năng của một tổ chức sống? Lời giải: * Hệ sinh thái bao...

Phần Bảy – Chương 3 – Bài 43: Trao đổi vật chất trong hệ...

Bài 1 (trang 194 SGK Sinh học 12): Thế nào là chuỗi và lưới thức ăn? Cho ví dụ minh họa về 2 chuỗi thức ăn. Lời giải: - Một chuỗi thức ăn gồm nhiều loài có...

Phần Bảy – Chương 3 – Bài 44: Chu trình sinh địa hóa và...

Bài 1 (trang 200 SGK Sinh học 12): Hãy trình bày khái quát thế nào là chu trình sinh địa hoá trên Trái Đất. Lời giải: Trình bày khái quát chu trình sinh địa hoá trên Trái...