fbpx
Sunday, June 11, 2023
HomeGiải bài tập lớp 12Giải bài tập Lịch sử 12Phần Một - Chương VI - Bài 10: Cách mạng khoa học-công...

Phần Một – Chương VI – Bài 10: Cách mạng khoa học-công nghệ và xu hướng toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX

Trả lời câu hỏi in nghiêng giữa bài

(trang 69 sgk Lịch Sử 12): – Hãy nêu những đặc điểm và thành tựu chính của cuộc cách mạng khoa học-công nghệ trong nửa sau thế kỉ XX

Trả lời:

Đặc điểm: Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

Thành tựu chính:

Khoa học cơ bản: Có những bước nhảy vọt trong các ngành Toán học, Vật lý học, Sinh học… Con người đã ứng dụng vào cải tiến kĩ thuật, phục vụ sản xuất…

Công nghệ: phát minh ra những công cụ sản xuất mới, những vât liệu mới, công nghệ sinh học với những đột phá trong công nghệ di truyền, công nghệ tế bào… Công nghệ thông tin cũng phát triển mạnh mẽ…

(trang 70 sgk Lịch Sử 12): – Xu thế toàn cầu hóa được thể hiện trên những lĩnh vực nào?

Trả lời:

Về kinh tế: tăng cường những ảnh hưởng, tác động lẫn nhau.

Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế.

Sự phát triển và tác động to lớn của các công ti xuyên quốc gia

Sự sáp nhập và hợp nhất các công ti thành những tập đoàn lớn.

Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và khu vực.

Về chính trị: Tất cả các nước đều có sự phụ thuộc lẫn nhau, tăng sự ảnh hưởng lẫn nhau.

Câu hỏi (trang 70)

Câu 1 (trang 70 sgk Sử 12):Hãy giải thích thế nào khoa học đã trở thành một lực lượng sản xuất trực tiếp?

Lời giải:

Mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học, khoa học gắn liền với kĩ thuật, khoa học mở đường cho kĩ thuật. Đến lượt mình, kĩ thuật lại đi trước mở đường cho sản xuất. Khoa học đã tham gia trực tiếp vào sản xuất, đã trở thành nguồn gốc chính của những tiến bộ kĩ thuật và công nghệ.

Câu 2 (trang 70 sgk Sử 12):Vì sao nói: Toàn cầu hóa vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các nước đang phát triển.

Lời giải:

Thời cơ:

– Các quốc gia đều ra sức lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm, tăng cường hợp tác tham gia các liên minh kinh tế trong khu vực và trên thế giới.

– Các quốc gia có thể khai thác nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài

– Xu thế chung của thế giới là hòa bình, ổn định hợp tác phát triển lâu dài, tạo cơ hội cho tất cả các nước phát triển.

Thách thức:

– Phần lớn các nước đang phát triển có điểm xuất phát thấp về kinh tế.

– Sự cạnh tranh quyết liệt của thị trường trên thế giới.

– Bản sắc văn hóa dân tộc có nguy cơ mai một.

– Tình trạng phân hóa giàu nghèo gia tăng.

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular