fbpx
Sunday, June 11, 2023
HomeGiải bài tập lớp 12Giải bài tập Lịch sử 12Phần Một - Chương VI - Bài 11: Tổng kết lịch sử...

Phần Một – Chương VI – Bài 11: Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

Trả lời câu hỏi in nghiêng giữa bài

(trang 73 sgk Lịch Sử 12): – Nêu những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Trả lời:

– Sau chiến tranh thế giới thứ 2, một trật tự thế giới mới được xác lập, đó là trật tự hai cực Ianta.

– Chủ nghĩa xã hội đã vượt ra khỏi phạm vi một nước, trở thành một hệ thống thế giới.

– Cao trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ ở các nước Á, Phi, Mĩ la tinh. Hệ thống thuộc địa và chế độ phân biệt chủng tọc bị sụp đổ hoàn toàn.

– Trong nửa sau thế kỉ XX, hệ thống đế quốc chủ nghĩa đã có những biến chuyển quan trọng.

– Quan hệ quốc tế được ở rộng và đa dạng.

– Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật đã diễn ra với quy mô, nội dung và nhịp điệu chưa từng thấy trong lịch sử đã mang lại nhiều thành tựu quan trọng đối với nhân loại, bên cạnh đó là những hệ quả tiêu cực.

(trang 74 sgk Lịch Sử 12): – Trình bày các xu thế phát triển thế giới hiện nay. Qua đó, hãy nêu rõ thế nào là những thời cơ và những thách thức đối với các dân tộc.

Trả lời:

Xu thế phát triển của thế giới:

– Hầu như tất cả các nước đều ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng điểm.

– Sự điều chỉnh quan hệ giữa các nước lớn theo chiều hướng đối thoại, thỏa hiệp, tránh xung đột trực tiếp…

– Nhiều khu vực trên thế giới vẫn diễn ra nội chiến và xung đột.

– Xu thế toàn cầu hóa diễn ra ngày càng mạnh mẽ.

Câu hỏi (trang 74)

Câu 1 (trang 74 sgk Sử 12):Lập niên biểu những sự kiện chính của lịch sử thế giới từ năm 1945-2000

Lời giải:

Niên biểu Sự kiện
1945-1991 – Trật tự hai cực Ianta ra đời

– Thắng lợi của phong trào cách mạng dân tộc dân chủ ở nhiều nước.

– Mĩ vươn lên trở thành nước tư bản giàu mạnh.

– Tây Âu và Nhật Bản lần lượt trở thành những trung tâm kinh tế lớn trên thế giới.

– Cuộc cách mạng KH-KT mang lại những thành tựu quan trọng đối với nhân loại.

1991-2000 – Trật tự hai cực tan rã.

– Xu thế toàn cầu hóa và những ảnh hưởng của nó.

– Ở nhiều nơi trên thế giới vẫn diễn ra các cuộc xung đột.

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular