Tips Slot Untuk Pemula Slot Gacor Untuk Pemula Cara Mudah Bermain Slot Mengenal Slot Online Teknik Dasar Bermain Slot
Phần Hai - Chương II - Bài 15: Phong trào dân chủ 1936-1939
Thursday, June 13, 2024
HomeGiải bài tập lớp 12Giải bài tập Lịch sử 12Phần Hai - Chương II - Bài 15: Phong trào dân chủ...

Phần Hai – Chương II – Bài 15: Phong trào dân chủ 1936-1939

Trả lời câu hỏi in nghiêng giữa bài

(trang 99 sgk Lịch Sử 12): – Phong trào dân chủ 1936 – 1939 đã diễn ra trong bối cảnh lịch sử nào?

Trả lời:

*Tình hình thế giới:

– Các thế lực phát xít cầm quyền ráo riết chạy đua vũ trang chuẩn bị chiến tranh thế giới.

– Chính phủ Mặt trận Nhân dân lên cầm quyền ở Pháp, thi hành một số chính sách tiến bộ ở thuộc địa.

*Tình hình trong nước:

– Nhiều đảng phái chính trị hoạt động, trong đó Đảng Đông Dương hoạt động mạnh nhất, có tổ chức chặt chẽ và chủ trương rõ ràng.

– Pháp tập trung khai thác thuộc địa gây nên nhiều chuyển biến lớn về nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp.

+ Nông nghiệp: Pháp tăng cường chiếm ruộng đất của nông dân, lập ra các đồn điền của tư bản Pháp.

+ Công nghiệp: Pháp nắm độc quyền một số ngành công nghiệp trọng điểm.

+ Thương nghiệp: Pháp nắm độc quyền buôn bán rượu, thuốc phiện, muối.

(trang 102 sgk Lịch Sử 12): – Nêu ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào dân chủ 1936 – 1939.

Trả lời:

* Ý nghĩa lịch sử:

– Buộc chính quyền thực dân phải nhượng bộ một số yêu sách về dân sinh, dân chủ.

– Quần chúng được giác ngộ về chính trị, tham gia vào mặt trận dân tộc thống nhất và trở thành lực lượng chính trị hùng hậu của cách mạng.

– Đội ngũ cán bộ, đảng viên được rèn luyện và ngày càng trưởng thành.

* Bài học kinh nghiệm:

– Tích lũy kinh nghiệm xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất, kinh nghiệm tổ chức, lao động quần chúng đấu tranh công khai, hợp pháp.

– Đảng thấy được những hạn chế của mình trong công tác mặt trận, vấn đề dân tộc.

Câu hỏi (trang 102)

Câu 1 (trang 102 sgk Sử 12):Em có nhận xét gì về quy mô, lực lượng tham gia và hình thức đấu tranh trong phong trào dân chủ 1936 – 1939?

Lời giải:

– Về quy mô: rộng lớn, diễn ra rộng khắp cả nước, trên nhiều mặt trận.

– Về lực lượng: thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

– Về hình thức đấu tranh: đa dạng, phong phú với nhiều hình thức công khai, bán công khai.

=> Phong trào dân chủ 1936 -1939 là cuộc diễn tập lần thứ 2, chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular