fbpx

Giải bài tập Lịch sử 12

Lớp 12 xin trân trọng giới thiệu loạt bài Giải bài tập Lịch Sử 12 bao gồm hệ thống toàn bộ các bài trả lời các câu hỏi in nghiêng và giải các bài tập trong sách giáo khoa Lịch Sử 12.

Phần Hai – Chương II – Bài 15: Phong trào dân chủ 1936-1939

Trả lời câu hỏi in nghiêng giữa bài (trang 99 sgk Lịch Sử 12): - Phong trào dân chủ 1936 - 1939 đã diễn ra trong bối cảnh lịch sử nào? Trả lời: *Tình hình thế giới: - Các thế lực phát...

Phần Hai – Chương II – Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc...

Trả lời câu hỏi in nghiêng giữa bài (trang 104 sgk Lịch Sử 12): - Tình hình nước ta trong những năm 1939 - 1945 có biến chuyển như thế nào? Trả lời: *Tình hình chính trị: - Tháng 9 - 1939,...

Phần Hai – Chương III – Bài 17: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng...

Trả lời câu hỏi in nghiêng giữa bài (trang 122 sgk Lịch Sử 12): - Tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 có những thuận lợi và khó khăn gì? Trả lời: * Khó khăn, thách thức: -...

Phần Hai – Chương III – Bài 18: Những năm đầu của cuộc kháng...

Trả lời câu hỏi in nghiêng giữa bài (trang 131 sgk Lịch Sử 12): - Vì sao cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ ngày 19 - 12 - 1946. Trả lời: - Pháp bội...

Phần Hai – Chương III – Bài 19: Bước phát triển của cuộc kháng...

Trả lời câu hỏi in nghiêng giữa bài (trang 140 sgk Lịch Sử 12): - Âm mưu và hành động mới của Pháp - Mĩ từ sau thất bại ở chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950...

Phần Hai – Chương III – Bài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống...

Trả lời câu hỏi in nghiêng giữa bài (trang 146 sgk Lịch Sử 12): - Âm mưu của Pháp - Mĩ ở Đông Dương khi bước vào Đông - Xuân 1953 - 1954 như thế nào? Trả lời: - Âm mưu...

Phần Hai- Chương IV – Bài 21: Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở...

Trả lời câu hỏi in nghiêng giữa bài (trang 158 sgk Lịch Sử 12): - Tình hình nước ta sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương như thế nào? Trả lời: * Miền Bắc - Ngày 10 - 10 -...

Phần Hai – Chương IV – Bài 22: Nhân dân hai miền trực tiếp...

Trả lời câu hỏi in nghiêng giữa bài (trang 177 sgk Lịch Sử 12): - Những thắng lợi của quân dân ta trong chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ tiếp sau thắng lợi Vạn...

Phần Hai – Chương IV – Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh...

Trả lời câu hỏi in nghiêng giữa bài (trang 189 sgk Lịch Sử 12): - Miền Bắc đã thực hiện những nhiệm vụ gì sau khi kí Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam được kí kết? Nêu...

Phần Hai – Chương V – Bài 24: Việt Nam trong năm đầu sau...

Trả lời câu hỏi in nghiêng giữa bài (trang 200 sgk Lịch Sử 12): - Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước, cách mạng ở hai miền Bắc - Nam có thuận lợi và khó...