Tips Slot Untuk Pemula Slot Gacor Untuk Pemula Cara Mudah Bermain Slot Mengenal Slot Online Teknik Dasar Bermain Slot
Phần Một - Chương III - Bài 5: Các nước châu Phi và Mĩ Latinh
Sunday, June 16, 2024
HomeGiải bài tập lớp 12Giải bài tập Lịch sử 12Phần Một - Chương III - Bài 5: Các nước châu Phi...

Phần Một – Chương III – Bài 5: Các nước châu Phi và Mĩ Latinh

Trả lời câu hỏi in nghiêng giữa bài

(trang 38 sgk Lịch Sử 12): – Tại sao năm 1960 được gọi là “Năm châu Phi”?

Trả lời:

– Năm 1960, 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập.

– Năm 1975, nhân dân Môdămbích và Ănggôla giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống thực dân Bồ Đào Nha.

– Từ sau năm 1975, nhân dân các nước thuộc địa còn lại ở châu Phi đứng lên giành độc lập dân tộc.

– Tại Nam Phi: Chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi được xóa bỏ. Nenxơn Manđêla trở thành Tổng thống người da đen đầu tiên của Cộng hòa Nam Phi.

(trang 38 sgk Lịch Sử 12): – Lập bảng thống kê các thắng lợi trong cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân châu Phi từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Trả lời:

Năm Sự kiện
1952-1953 Vương triều Pharúc, lập nên nước Cộng hòa Ai Cập.
1952 Nhân dân Libi giành được độc lập.
1954-1962 Nhân dân Angiêri giành thắng lợi trong kháng chiến chống Pháp.
1960 17 nước châu Phi tuyên bố giành độc lập.
18/4/1980 Nhân dân Nam Rôđêdia tuyên bố thành lập Nước Cộng hòa Dimbabuê (18/4/1980).
21/3/1990 Namibia tuyên bố độc lập sau khi thoát khỏi sự thống trị của Nam Phi.
11/1993 Chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi được xóa bỏ.
4/1994 Nenxơn Manđêla trở thành Tổng thống người da đen đầu tiên của Cộng hòa Nam Phi.

(trang 41 sgk Lịch Sử 12): – Hãy nêu khái quát những thắng lợi của cuộc đấu tranh giành và bảo vệ độc lập của nhân dân Mĩ Latinh từ sau chiến tranh thế giới thứ hai.

Trả lời:

– 1/1/1959: nước Cộng hòa Cuba ra đời.

– 1964: phong trào đấu tranh của nhân dân Panama đòi thu hồi chủ quyền kênh đào diễn ra sôi nổi, buộc Mĩ phải từ bỏ quyền chiếm kênh đào.

– 1983: ở vùng Caribê đã có 13 quốc gia độc lập.

– Nhiều cao trào đấu tranh vũ trang bùng nổ mạnh mẽ ở Mĩ Latinh , biến châu lục này thành “lục địa bùng cháy”.

– Chính quyền độc tài ở nhiều nước Mĩ Latinh đã bị lật đổ, các chính phủ dân tộc dân chủ được thiết lập.

Câu hỏi (trang 41)

Câu 1 (trang 41 sgk Sử 12):Nêu những thành quả chính trong cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Những khó khăn mà châu lục này đang phải đối mặt là gì?

Lời giải:

* Những thành tựu chính trong cuộc đấu tranh giành độc lập

– Năm 1960: 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập

– Năm 1975, nhân dân Môdămbích và Ănggôla giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống thực dân Bồ Đào Nha.

– Từ sau năm 1975, nhân dân các nước thuộc địa còn lại ở châu Phi đứng lên giành độc lập dân tộc.

– Tại Nam Phi: Chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi được xóa bỏ, Nenxơn Manđêla trở thành Tổng thống người da đen đầu tiên của Cộng hòa Nam Phi.

* Những khó khăn mà châu Phi phải đối mặt:

+ Xung đột về tôn giáo

+ Nội chiến diễn ra liên miên

+ Bệnh tật và mù chữ

+ Phụ thuộc vào nước ngoài.

Câu 2 (trang 41 sgk Sử 12):Hãy trình bày những thành tựu và khó khăn về kinh tế – xã hội của các nước Mĩ Latinh từ sau chiến tranh thế giới thứ 2.

Lời giải:

Thành tựu:

Về kinh tế:

– Một số nước Mĩ Latinh trở thành nước công nghiệp mới.

– Trong những năm 50-70, tỉ lệ tăng trưởng kinh tế bình quân của các nước Mĩ Latinh là 5,5%. Đặc biệt, đối với Cuba, nước này đã xây dựng được một nền công nghiệp với cơ cấu ngành hợp lý và nền nông nghiệp với sản phẩm đa dạng.

Về xã hội: Các nước đều tiến hành khôi phục độc lập, giành chủ quyền dân tộc, phát triển đất nước.

Khó khăn:

– Sự suy thoái nặng nề về kinh tế, lạm phát tăng, khủng hoảng trầm trọng, nợ nước ngoài chồng chất, dẫn đến nhiều biến động về chính trị.

– Mâu thuẫn xã hội là vấn đề nổi cộm.

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular