Chương 3 – Bài 13: Peptit và protein

0
681

Bài 1 (trang 75 sgk Hóa 12 nâng cao): Từ ba α-aminoaxit X, Y, Z có thể tạo thành mấy tripeptit trong đó X, Y, Z?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 6

Lời giải:

Đáp án D

Comments

comments