fbpx

Giải bài tập Hóa 12 nâng cao

Lớp 12 xin trân trọng giới thiệu loạt bài giải bài tập Hóa học lớp 12 nâng cao được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Hóa học 12 nâng cao.

Chương 3 – Bài 13: Peptit và protein

Bài 1 (trang 75 sgk Hóa 12 nâng cao): Từ ba α-aminoaxit X, Y, Z có thể tạo thành mấy tripeptit trong đó X, Y, Z? A. 2 B. 3 C. 4 D. 6 Lời giải: Đáp án D Bài 2 (trang...

Chương 3 – Bài 14: Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin,...

Bài 1 (trang 79 sgk Hóa 12 nâng cao): Điền vào ô trống ở cuối câu chữ Đ(đúng), chữ S(sai) sao cho thích hợp: A. Amin là loại hợp chất có nhóm –NH2 trong phân tử B. Hai...

Chương 3 – Bài 15: Bài thực hành 2: Một số tính chất của...

Bài này đang trong thời gian biên soạn.

Chương 4 – Bài 16: Đại cương về polime

Bài 1 (trang 89 sgk Hóa 12 nâng cao): Phát biểu nào sau đây đúng? A. Polime là hợp chất do nhiều phân tử monome hợp thành. B. Polime là hợp chất có phân tử khối lớn. C....

Chương 4 – Bài 17: Vật liệu polime

Bài 1 (trang 99 sgk Hóa 12 nâng cao): Nhóm các vật liệu được chế tạo từ các polime trùng ngưng là: A. Cao su; nilon-6,6; tơ nitron B. tơ axetat; nilon-6,6 C. nilon -6,6; tơ lapsan ;...

Chương 4 – Bài 18: Luyện tập polime và vật liệu polime

Bài 1 (trang 103 sgk Hóa 12 nâng cao): Điền vào chỗ trống ở cuối mỗi câu sau chữ Đ nếu phát biểu đó đúng, chữ S nếu phát biểu đó sai A. Polipeptit là polime B....

Chương 5 – Bài 19: Kim loại và hợp kim

Bài 1 (trang 112 sgk Hóa 12 nâng cao): So với nguyên tử phi kim cùng một chu kì, nguyên tử kim loại : A. Thường có bán kính nguyên tử nhỏ hơn B. Thường có năng...

Chương 5 – Bài 20: Dãy điện hóa kim loại

Bài 1 (trang 122 sgk Hóa 12 nâng cao): Trong pin điện hóa, sự oxi hóa A. Chỉ xảy ra ở cực âm B. Chỉ xảy ra ở cực dương C. Xảy ra ở cực âm và cực...

Chương 5 – Bài 21: Luyện tập: Tính chất của kim loại

Bài 1 (trang 125 sgk Hóa 12 nâng cao): a) Phản ứng hóa học xảy ra trong pin điện hóa: 2Cr + 3Cu2+ → 2Cr3+ + 3Cu Eo của pin điện hóa là : A. 0,40V B. 1,08V C. 1,25V D. 2,5V Biết Eo(Cu2+/Cu) =...

Chương 5 – Bài 22: Sự điện phân

Bài 1 (trang 131 sgk Hóa 12 nâng cao): Phản ứng nào xảy ra ở catot trong quá trình điện phân MgCl2 nóng chảy? A. Sự oxi hóa ion Mg2+ B. Sự khử ion Mg2+ C. Sự oxi hóa...