fbpx

Giải bài tập Hóa 12 nâng cao

Lớp 12 xin trân trọng giới thiệu loạt bài giải bài tập Hóa học lớp 12 nâng cao được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Hóa học 12 nâng cao.

Chương 5 – Bài 23: Sự ăn mòn kim loại

Bài 1 (trang 136 sgk Hóa 12 nâng cao): Bản chất của ăn mòn hóa học và ăn mòn điện hóa học có gì giống và khác nhau? Lời giải: Giống nhau: Đều là sự phá hủy...

Chương 5 – Bài 24: Điều chế kim loại

Bài 1 (trang 140 sgk Hóa 12 nâng cao): Dãy các ion kim loại nào sau dây bị Zn khử thành kim loại? A. Cu2+, Mg2+, Pb2+ B. Cu2+, Ag+, Na+. C. Sr2+, Pb2+, Cu2+ D. Pb, Ag+,Al3+. Lời giải: Đáp...

Chương 5 – Bài 25: Luyện tập: Sự điện phân – Sự ăn mòn...

Bài 1 (trang 142 sgk Hóa 12 nâng cao): Trong quá trình điện phân dung dịch Pb(NO3)2 với các điện cực trơ, ion Pb2+ di chuyển về A. catot và bị oxi hóa. B. anot và bị oxi hóa. C....

Chương 6 – Bài 28: Kim loại kiềm

Bài 1 (trang 152 sgk Hóa 12 nâng cao): Nguyên tử của các kim loại trong nhóm IA khác nhau về A. Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử. B. Cấu hình electron nguyên tử. C. Số...

Chương 6 – Bài 29: Một số hợp chất quan trọng của kim loại...

Bài 1 (trang 157 sgk Hóa 12 nâng cao): Trong quá trình điện phân dung dịch NaCl, ở cực âm xảy ra : A. Sự khử ion Na+ B. Sự oxi hóa Na+ C. Sự khử phân tử...

Chương 6 – Bài 30: Kim loại kiềm thổ

Bài 1 (trang 161 sgk Hóa 12 nâng cao): So với nguyên tử canxi, nguyên tử kali có: A. bán kính nguyên tử lớn hơn và độ âm điện lớn hơn. B. bán kính nguyên tử lớn...

Chương 6 – Bài 31: Một số hợp chất quan trọng của kim loại...

Bài 1 (trang 167 sgk Hóa 12 nâng cao): Chất nào sau đây không bị phân hủy khi nung nóng? A. Mg(NO3)2 B. CaCO3 C. CaSO4 D. Mg(OH)2 Lời giải: Đáp án C Bài 2 (trang 167 sgk Hóa 12 nâng cao): Theo...

Chương 6 – Bài 32: Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim...

Bài 1 (trang 170 sgk Hóa 12 nâng cao): Khi điện phân MgCl2 nóng chảy A. ở cực dương, ion Mg2+ bị oxi hóa B. ở cực âm, ion Mg2+ bị khử. C. ờ cực dương, nguyên tử Mg bị oxi...