Danh sách trường đại học công bố điểm chuẩn năm 2019

1
47923
Đại họcLink
Greenwich (Việt Nam)https://lop12.edu.vn/truong-dai-hoc-quoc-te-tuyen-thang-thi-sinh-co-diem-thi-thptqg-tu-15-diem/
Khoa học tự nhiên Hà Nội https://lop12.edu.vn/diem-nhan-ho-so-xet-tuyen-dai-hoc-khoa-hoc-tu-nhien-ha-noi-2019/
Bách khoa TP.HCMhttps://lop12.edu.vn/diem-san-truong-dh-bach-khoa-tp-hcm-nam-2019/
Đại học Công nghệ – ĐHQG Hà Nộihttps://lop12.edu.vn/muc-diem-san-xet-tuyen-dai-hoc-cong-nghe-dhqg-ha-noi-2019/
Học viện Hải quânhttps://lop12.edu.vn/diem-san-hoc-vien-hai-quan-nam-2019/
Học Viện Ngoại giaohttps://lop12.edu.vn/hoc-vien-ngoai-giao-cong-bo-diem-san-2019/
Tài nguyên và Môi trường Hà Nộihttps://lop12.edu.vn/dai-hoc-tai-nguyen-va-moi-truong-ha-noi-thong-bao-diem-xet-tuyen-2019/
ĐGNL Khoa học Xã hội Nhân văn TPHCMhttps://lop12.edu.vn/diem-chuan-dgnl-khoa-hoc-xa-hoi-nhan-van-tphcm-2019/
Khoa Y ĐH Quốc gia TP.HCMhttps://lop12.edu.vn/diem-san-khoa-y-dh-quoc-gia-tp-hcm-theo-ky-thi-dgnl-2019/
Thủy lợihttps://lop12.edu.vn/dh-thuy-loi-cong-bo-diem-san-xet-tuyen-nam-2019/
Học viện Quản Lý Giáo dụchttps://lop12.edu.vn/hoc-vien-quan-ly-giao-duc-cong-bo-diem-san-2019/
Học Viện Tòa Án https://lop12.edu.vn/nguong-diem-nhan-ho-so-xet-tuyen-hoc-vien-toa-an-nam-2019/
Sư phạm TPHCM https://lop12.edu.vn/dai-hoc-su-pham-tphcm-cong-bo-diem-chuan-hoc-ba-2019/
Giao thông vận tảihttps://lop12.edu.vn/truong-dh-giao-thong-van-tai-cong-bo-diem-xet-tuyen-nam-2019/
Đại học Mở Hà Nội https://lop12.edu.vn/dai-hoc-mo-ha-noi-cong-bo-diem-san-2019/
Luật Hà Nộihttps://lop12.edu.vn/dai-hoc-luat-ha-noi-cong-bo-diem-trung-tuyen-dien-xet-hoc-ba-nam-2019/
Điện Lựchttps://lop12.edu.vn/muc-diem-xet-tuyen-dai-hoc-dien-luc-nam-2019/
Học viện Báo chí và tuyên truyền https://lop12.edu.vn/diem-san-xet-tuyen-hoc-vien-bao-chi-va-tuyen-truyen-2019/
Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam https://lop12.edu.vn/diem-san-hoc-vien-thanh-thieu-nien-viet-nam-2019/
Kinh tế Tài chính TPHCMhttps://lop12.edu.vn/muc-diem-san-xet-tuyen-dai-hoc-kinh-te-tai-chinh-tphcm-2019/
Đại học Thái Bìnhhttps://lop12.edu.vn/dai-hoc-thai-binh-thong-bao-diem-xet-tuyen-dau-vao-nam-2019/
Ngành năng khiếu ĐH SP Hà Nội https://lop12.edu.vn/diem-chuan-cac-nganh-nang-khieu-dh-sp-ha-noi-nam-2019/
Khoa Luật – ĐHQG Hà Nội https://lop12.edu.vn/truong-dh-thuong-mai-cong-bo-diem-san-xet-tuyen-la-17/
Thương mạihttps://lop12.edu.vn/truong-dh-thuong-mai-cong-bo-diem-san-xet-tuyen-la-17/
Chính sách và Phát triểnhttps://lop12.edu.vn/hoc-vien-chinh-sach-va-phat-trien-nhan-ho-so-xet-tuyen-tu-18-diem/
Mỏ – Địa Chấthttps://lop12.edu.vn/muc-diem-xet-tuyen-dai-hoc-mo-dia-chat-2019/
Đại học Nam Cần Thơhttps://lop12.edu.vn/diem-xet-tuyen-dai-hoc-nam-can-tho-nam-2019/
Xây dựnghttps://lop12.edu.vn/dai-hoc-xay-dung-cong-bo-diem-san-2019/
Sư phạm kỹ thuật Hưng Yênhttps://lop12.edu.vn/diem-san-xet-tuyen-dai-hoc-su-pham-ky-thuat-hung-yen-2019/
Đại học Quốc tế – ĐHQG TPHCMhttps://lop12.edu.vn/muc-diem-xet-tuyen-dai-hoc-quoc-te-dhqg-tphcm-2019/
Đại học Hà Nộihttps://lop12.edu.vn/dai-hoc-ha-noi-cong-bo-muc-diem-nhan-ho-so-xet-tuyen-2019/
Kiến trúc TP.HCMhttps://lop12.edu.vn/dh-kien-truc-tp-hcm-nhan-ho-so-co-muc-diem-tu-15/
Luật Hà Nộihttps://lop12.edu.vn/dh-luat-ha-noi-cong-bo-nguong-dam-bao-chat-luong-dau-vao/
Nông lâm TP.HCMhttps://lop12.edu.vn/dh-nong-lam-tp-hcm-lay-diem-san-thap-nhat-la-13/
Khoa học Tự nhiên TP.HCMhttps://lop12.edu.vn/muc-diem-nhan-ho-so-vao-dh-khoa-hoc-tu-nhien-tp-hcm-cao-nhat-la-19/
Kiến trúc TP.HCMhttps://lop12.edu.vn/dh-kien-truc-tp-hcm-nhan-ho-so-co-muc-diem-tu-15/
Lao động – Xã hội TP.HCMhttps://lop12.edu.vn/diem-san-dh-lao-dong-xa-hoi-cao-nhat-la-145/
Khoa học xã hội nhân văn ĐHQG Hà Nộihttps://lop12.edu.vn/diem-xet-tuyen-dh-khoa-hoc-xa-hoi-nhan-van-dhqg-ha-noi-2019/
Công nghiệp Hà Nộihttps://lop12.edu.vn/diem-san-xet-tuyen-dai-hoc-cong-nghiep-ha-noi-tu-16-den-20/
Kinh tế TP.HCMhttps://lop12.edu.vn/truong-dh-kinh-te-tp-hcm-nhan-diem-san-xet-tuyen-tu-17-den-19/
Học Viện Phụ Nữ Việt Namhttps://lop12.edu.vn/muc-diem-nhan-ho-so-xet-tuyen-hoc-vien-phu-nu-viet-nam-2019/
Giao thông vận tải TPHCMhttps://lop12.edu.vn/dai-hoc-giao-thong-van-tai-tphcm-cong-bo-diem-san-xet-tuyen-2019/
Học Viện Nông Nghiệp Việt Namhttps://lop12.edu.vn/nguong-diem-nhan-ho-so-xet-tuyen-hoc-vien-nong-nghiep-viet-nam-2019/
Học viện Kỹ thuật mật mãhttps://lop12.edu.vn/diem-san-xet-tuyen-hoc-vien-ky-thuat-mat-ma-nam-2019/
Kinh tế Luật ĐHQG TPHCMhttps://lop12.edu.vn/dai-hoc-kinh-te-luat-dhqg-tphcm-cong-bo-diem-xet-tuyen-2019/
Đại học Ngân hàng TPHCMhttps://lop12.edu.vn/diem-san-xet-tuyen-dai-hoc-ngan-hang-tphcm-nam-2019/
Bách khoa HNhttps://lop12.edu.vn/truong-dh-bach-khoa-ha-noi-cong-bo-diem-chuan-2019-muc-diem-tu-20-2742/
Kinh tế Quốc dânhttps://lop12.edu.vn/dh-kinh-te-quoc-dan-cong-bo-diem-san-xet-tuyen-la-18/
ĐH Huếhttps://lop12.edu.vn/diem-xet-tuyen-du-kien-dai-hoc-hue-nam-2019/
ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCMhttps://lop12.edu.vn/truong-dai-hoc-dau-tien-o-sai-gon-du-kien-diem-chuan-2019/
Công nghiệp Thực phẩm TP.HCMhttps://lop12.edu.vn/dh-cong-nghiep-thuc-pham-tp-hcm-cong-bo-diem-san-du-kien-nam-2019/
Nội vụhttps://lop12.edu.vn/dai-hoc-noi-vu-ha-noi-cong-bo-diem-xet-tuyen-nam-2019/
Bách khoa HCMhttps://lop12.edu.vn/diem-chuan-cua-dh-bach-khoa-tp-hcm-co-the-tang-tu-05-den-15/
Ngoại thươnghttps://lop12.edu.vn/dh-ngoai-thuong-cong-bo-diem-san-xet-tuyen-nam-2019/
Khoa Quản Trị và Kinh Doanh – ĐHQGHNhttps://lop12.edu.vn/nguong-diem-xet-tuyen-khoa-quan-tri-va-kinh-doanh-dhqghn-nam-2019/
Học viện Tài chính https://lop12.edu.vn/18-diem-tro-len-co-co-hoi-do-vao-hoc-vien-tai-chinh-nam-2019/
ĐH Tài chính – Marketing TP.HCMhttps://lop12.edu.vn/dh-tai-chinh-marketing-tp-hcm-cong-bo-diem-san-xet-tuyen-nam-2019/
Học viện Ngân hànghttps://lop12.edu.vn/hoc-vien-ngan-hang-cong-bo-diem-san-xet-tuyen-2019/

CẬP NHẬT LIÊN TỤC…

Comments

comments

1 COMMENT

Comments are closed.