fbpx

Đề thi - Đáp án

Đề thi THPT Quốc Gia

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Lịch sử mã đề 004...

Câu 1. Thành tựu quan trọng nhất mà Liên Xô đạt được sau Chiến tranh thế giới thứ hai là:A. Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.B. Năm...

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn GDCD mã đề 10 (Có...

Câu 1. Quyền và nghĩa vụ của công dân không bị phân biệt bởiA. dân tộc, giới tính, tôn giáo.B. thu nhập, tuổi tác, địa vị.    C. dân tộc, độ tuổi, giới tính.D....