fbpx
Monday, February 26, 2024

Unit 14: Recreation – C. Listening

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

– Work in pairs. What can you see in the two pictures above? (Làm việc theo cặp. Bạn có thể thấy gì trong hai bức tranh trên?)

Picture 1:

+ They are students.

+ They are in the countryside

+ They are going camping/ for a picnic.

Picture 2:

+ They are tourists/ visitors …

+ They are in a town.

+ They are going sightseeing.

– Listen and repeat.

campgrounds: chỗ cắm trại, hạ trại wilderness: vùng hoang dã
waterfalls: thác nước dirt bike: xe đạp bị lấm bẩn
trash: rác giant trees: cây khổng lồ
depressed: chán nản solidute: nơi vắng vẻ

While you listen (Trong khi bạn nghe)

Task 1. Three students are talking about how they would like to spend their holiday. Listen … . (Ba học sinh đang nói về cách họ muốn dành cho kì nghỉ của họ. Nghe và xác định xem câu nói là đúng (T) hoặc sai (F).)

Gợi ý:

1. T 2. T 3. F 4. T 5. F 6. T

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular