fbpx
Thursday, February 29, 2024

Unit 14: Recreation – B. Speaking

Task 1. The following are some phrases that can be used to express agreement or disagreement. Put … . (Sau đây là một số cụm từ có thể được sử dụng để thể hiện đồng ý hoặc không đồng ý. Đặt (A) bên cạnh cách diễn đạt đồng ý và (D) bên cạnh cách diễn đạt không đồng ý.)

Gợi ý:

1. A 2. D 3. A 4. A
5. D 6. A 7. A

Task 2. The students of class 11A2 will have a two-day holiday. They are … . (Các học sinh của lớp 11A2 sẽ có một kì nghỉ hai ngày. Họ đang thảo luận xem có nên đi cắm trại không. Đọc và thực hành các cuộc hội thoại.)

Hướng dẫn dịch:

A: Chúng ta đi cắm trại đi.

B: Ừ, chúng ta đi đi. Như vậy chúng ta có thể nghỉ ngơi và vui thú ở vùng nông thôn yên tĩnh.

C: Ồ, mình không nghĩ rằng đó là một ý tưởng hay. Nếu chúng mình đi cắm trại, chúng mình sẽ phải mang theo rất nhiều đồ dùng cần thiết.

Task 3.Work in groups. Imagine you are the students of class 11A2. Continue … . (Làm việc nhóm. Hãy tưởng tượng bạn là học sinh của lớp 11A2. Tiếp tục cuộc thảo luận. Thể hiện sự đồng ý hay không đồng ý, bằng cách sử dụng các lý do dưới đây.)

Lý do đồng ý Lý do không đồng ý
1. có thể thưởng ngoạn cảnh đẹp 1. phải mang nhiều đồ dùng và đồ ăn thức uống rất nặng
2. có thể có nhiều hoạt động ngoài trời 2. phải ăn bánh mì trong hai ngày, thật chẳng dễ chịu
3. có thể gần gũi với thiên nhiên 3. phải thuê xe, rất là đắt
4. có thể thưởng thức cây cỏ, hoa lá và động vật hoang dã 4. phải ngủ trong lều trại, thời tiết có thể xấu
5. có thể trở nên hoạt bát, năng động hơn

Gợi ý:

A: Let’s go camping.

B: Yes. let’s do that. Then we can have a lot of outdoor activities.

C: Oh, I don’t think it’s a good idea. If we go camping, we’ll have to eat bread for two days, which is not very pleasant.

Làm tương tự cho các lý do còn lại.

Task 4. Report your discussion to the class. Do the members … ? (Báo cáo thảo luận của bạn trước lớp. Các thành viên trong nhóm của bạn cuối cùng có đồng ý đi cắm trại không? Tại sao có?/ Tại sao không?)

Agree

– We go camping because we can get close to nature. We can have a lot of outdoor activities and can become more active.

Disagree

– We don’t want to go camping because if we go camping for two days, we will have to hire tile bus which is expensive. Moreover, we’ll have to sleep in the tent. It makes us sick and can’t go to school the next day.

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular