fbpx
Thursday, February 22, 2024

Unit 14: Recreation – D. Writing

Task 1. Last weekend, class 11A2 went to Ba Vi for a camping holiday. Below are … . (Cuối tuần trước, lớp 11A2 có một kì nghỉ cắm trại ở Ba Vì. Dưới đây là một số hoạt động của họ trong kì nghỉ hai ngày của họ. Ghép chúng với hình đúng.)

1. ca hát và nhảy múa quanh lửa trại

2. xe buýt rời trước lúc 5 giờ sáng

3. căng lều trại

4. tham quan vùng hoang dã ở trong rừng

5. nấu ăn ngoài trời

6. bơi trong hồ nước

7. chơi trò chơi

8. nhổ trại lúc 4 giờ ngày hôm sau

9. câu cá

Gợi ý:

1. g 2. a 3. b 4. c 5. f
6. d 7. h 8. i 9. e

Task 2. Imagine you are one of the students in class 11A2. Write a passage about your class’s camping holiday, using the information in Task 1. (Hãy tưởng tượng bạn là một trong những học sinh trong lớp 11A2. Viết một đoạn văn về kì nghỉ cắm trại của lớp, bằng cách sử dụng các thông tin trong Bài tập 1.)

Gợi ý:

Last weekend, our class went to Vinh Phuc for a camping holiday. The bus left our school for Vinh Phuc at 5.30 a.m. The weather was nice. Two hours later, we came there. First, we put up the umbrella tent. Then, we enjoyed different activities. Some girls watched wildlife in the forest. Some boys swam in the lake. Others went fishing. Next, we cooked our food over an open-fire. That night, we sang and danced around the cam-fire. We also played some games. We had a lot of fun. We left the campsite at 4 p.m the next day.

Comments

comments

RELATED ARTICLES

18 COMMENTS

Comments are closed.

Most Popular