Tips Slot Untuk Pemula Slot Gacor Untuk Pemula Cara Mudah Bermain Slot Mengenal Slot Online Teknik Dasar Bermain Slot
Giải tích - Chương 3: Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng - Bài tập trắc nghiệm
Tuesday, June 18, 2024
HomeGiải bài tập lớp 12Giải bài tập Toán 12Giải tích - Chương 3: Nguyên hàm - Tích phân và ứng...

Giải tích – Chương 3: Nguyên hàm – Tích phân và ứng dụng – Bài tập trắc nghiệm

Bài 1 (trang 128 SGK Giải tích 12): Tính …

Lời giải

Bài 2 (trang 128 SGK Giải tích 12): Tính

Lời giải

Bài 3 (trang 128 SGK Giải tích 12): Tích phân

Lời giải

Bài 3 (trang 128 SGK Giải tích 12): Tích phân

Lời giải

Bài 5 (trang 128 SGK Giải tích 12): Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường cong:

Lời giải

Bài 6 (trang 128 SGK Giải tích 12): Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường y=√x và y=x quay xung quanh trục Ox. Thể tích của khối tròn xoay tạo thành bằng:

(A). 0

(B). –π

(C). π

(D). π/6

Lời giải:

 

Comments

comments

RELATED ARTICLES

Most Popular